menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Cargotec suunnittelee Kalmarin ja Hiabin eriyttämistä

27.04.2023

CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 27. HUHTIKUUTA 2023 KLO 9.10

Sisäpiiritieto: Cargotec suunnittelee Kalmarin ja Hiabin eriyttämistä

Cargotec Oyj:n (”Cargotec”) hallitus on päättänyt tutkia ja aloittaa prosessin selvittääkseen sen ydinliiketoimintojen Kalmarin ja Hiabin mahdollista eriyttämistä kahdeksi itsenäiseksi yhtiöksi. Cargotecin tarkoituksena olisi eriyttää Kalmar uudeksi listatuksi yhtiöksi Cargotecin osittaisjakautumisella. Cargotecin hallituksen alustavan arvion mukaan Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa siten, että järjestelyn myötä molemmat liiketoiminnot voisivat itsenäisesti tavoitella kestäviä ja kannattavia kasvumahdollisuuksia.

Mahdollisen osittaisjakautumisen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana. Mikäli järjestely päätetään toteuttaa, osittaisjakautumisen täytäntöönpano ja Kalmarin erillinen listautuminen Nasdaq Helsinkiin tapahtuisivat vuonna 2024. Kuten Cargotec on 14. marraskuuta 2022 tiedottanut, MacGregor, joka on tällä hetkellä yksi Cargotecin kolmesta liiketoiminta-alueesta, ei tule tulevaisuudessa kuulumaan Cargotecin portfolioon. Cargotec keskittyy siten samanaikaisesti MacGregoria koskevan ratkaisun löytämiseen vuoden 2024 aikana. Mikäli suunnitellut toimenpiteet toteutetaan, erillisiä liiketoimintoja tulisi olemaan kolme: Kalmar, Hiab ja MacGregor.

Suunniteltu osittaisjakautuminen olisi johdonmukainen seuraava askel Cargotecin aiemmin julkistaman, liiketoimintojen itsenäisyyden lisäämiseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Suunnitellun transaktion tavoitteena on luoda kaksi maailman johtavaa fokusoitunutta listattua yhtiötä:

  • Kalmar, kontinkäsittelyn ja raskaan logistiikan teknologinen edelläkävijä, jolla on vahva markkina-asema ja edellytykset kasvaa toimialaa sähköistämällä ja tekemällä siitä kestävämmän
  • Hiab, ajoneuvojen kuormankäsittelyn edelläkävijä, jolla on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta sekä houkuttelevat mahdollisuudet yritysjärjestelyille.

Omistaja-arvon kasvattaminen ja kasvun kiihdyttäminen

Hallituksen alustavan arvion mukaan suunnitellun osittaisjakautumisen odotetaan parantavan Kalmarin ja Hiabin liiketoiminnan suorituskykyä parantuneen ketteryyden, päätöksenteon eriyttämisen ja vahvemman johdon fokuksen kautta. Kahtena erillisenä yhtiönä Kalmar ja Hiab voisivat myös kasvaa nopeammin sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti räätälöidymmän pääoman kohdentamisstrategian ja joustavamman vieraan pääoman saatavuuden ansiosta.

Hallitus uskoo, että suunniteltu transaktio lisäisi yhtiöiden houkuttelevuutta ja helpottaisi liiketoimintojen arvonmääritystä. Toteutuessaan suunniteltu eriyttäminen selkeyttäisi myös johtamista ja yksinkertaistaisi erillisten yhtiöiden rakenteita sekä lisäisi läpinäkyvyyttä ja selkeyttäisi vastuita. Hallitus jatkaa Kalmarin ja Hiabin eriyttämistä koskevien mahdollisuuksien arviointia ja se tulee suosittamaan suunniteltua transaktiota vain, jos lopullisen arvion mukaan on näyttöä siitä, että transaktiolla voidaan kasvattaa omistaja-arvoa.

”Kalmarin ja Hiabin eriyttäminen olisi johdonmukainen seuraava askel kasvumatkallamme. Hallitus on vakuuttunut siitä, että eriyttäminen lisäisi omistaja-arvoa antamalla molempien liiketoimintojen itsenäisesti tavoitella kestäviä ja kannattavia kasvumahdollisuuksia”, sanoo Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola.

”Kalmar ja Hiab palvelevat eri asiakkaita ja niillä on rajalliset ristiinmyyntisynergiat. Kummallakin liiketoiminnolla on kunnianhimoiset kasvusuunnitelmat, ja olemme nyt arvioimassa, voitaisiinko niitä paremmin edistää erillisinä yhtiöinä. Kalmar on äskettäin käynyt läpi merkittävän muodonmuutoksen tullakseen fokusoituneemmaksi liiketoiminnaksi ja sillä on erinomainen perusta jatkaa kasvua itsenäisesti. Hiabilla on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta ja yritysjärjestelyistä”, sanoo Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm.

Puhelinkonferenssi ja lisätietoja

Cargotec järjestää kansainvälisen puhelinkonferenssin analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen tulosten esittelyn yhteydessä tänään klo 10.00. Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssiin osallistuvien tulee rekisteröityä tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=1009460. Rekisteröitymisen jälkeen osallistuja saa konferenssin puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen. Konferenssin aikana voi esittää kysymyksiä. Kysymysten esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Tilaisuutta voi seurata myös osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/2023-q1. Tilaisuus nauhoitetaan, ja tallenne on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla myöhemmin samana päivänä.

Huomaa, että osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että keräämme hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimi ja yritystiedot.

Lisätietoja mahdollisesta transaktiosta ja sitä koskevasta arvioinnista annetaan aikanaan prosessin edetessä.

Mahdollisten transaktioiden aikataulu voi muuttua. Suunnitellut toimenpiteet ovat ehdollisia tavanomaisille paikallisille laeille ja säädöksille sekä yhteistoimintaelinten kuulemisille. Mikäli hallitus päättää ehdottaa osittaisjakautumista Kalmarin eriyttämiseksi Cargotec-konsernista, tätä koskeva ehdotus on ehdollinen Cargotecin yhtiökokouksen hyväksynnälle.

Cargotec ei odota suunnitellun eriyttämisen aiheuttavan olennaisia häiriöitä kummankaan liiketoiminnon toiminnassa.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 020 777 4105

Lisätietoja sijoittajille:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?