menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Cargotec julkistaa Hiab-liiketoiminta-alueen uudet pitkän aikavälin tavoitteet ja tietoa itsenäisen Hiabin suunnitellusta johdosta

27.05.2024

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 27. TOUKOKUUTA 2024 KLO 21.30

Cargotec julkistaa Hiab-liiketoiminta-alueen uudet pitkän aikavälin tavoitteet ja tietoa itsenäisen Hiabin suunnitellusta johdosta

Cargotec julkaisee Hiab-liiketoiminta-alueensa uudet pitkän aikavälin tavoitteet ja tietoa Cargotecille itsenäisenä Hiabista muodostuvana yhtiönä suunnitellusta johdosta ennen 28. toukokuuta 2024 järjestettävää pääomamarkkinapäivää. Pääomamarkkinapäivä alkaa kello 14.30.

Cargotec on aiemmin tiedotetun mukaisesti toteuttamassa rakennemuutosta, jossa nykyisestä Cargotec-konsernista kehittyisi kolme erillistä liiketoimintaa. Kalmar suunnitellaan eriytettäväksi jakautumisen kautta omaksi pörssilistatuksi yhtiökseen alkaen 1.7.2024, ja Cargotec etsii ratkaisua MacGregorille vuoden 2024 aikana. Jos suunnitellut toimenpiteet toteutetaan, nykyinen Cargotec koostuisi Hiabista itsenäisenä liiketoimintana. Cargotec ilmoitti yhtiön tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisun yhteydessä, että sen Kalmar-liiketoiminta-alueen itsenäisen listautumisen suuren todennäköisyyden johdosta marraskuussa 2022 julkaistut Kalmarin ja Hiabin yhdistetyt taloudelliset tavoitteet eivät ole enää voimassa, ja tämän vuoksi Hiabille ja Kalmarille on asetettu erilliset pitkän aikavälin tavoitteet. Kalmarin uudet pitkän aikavälin tavoitteet julkaistiin 22. toukokuuta 2024, kun Finanssivalvonta hyväksyi esitteen koskien Cargotecin ehdotettua osittaisjakautumista ja Kalmarin B-sarjan osakkeiden listaamista.

Cargotecin hallituksen asettamat vuoteen 2028 ulottuvat Hiabin tavoitteet ovat:

  • Vuosittainen liikevaihdon kasvu yli 7 prosenttia syklin yli
  • Vertailukelpoinen liikevoitto 18 prosenttia (1
  • Sijoitetun pääoman tuotto yli 25 prosenttia (2

1) Cargotecin liiketoiminta-alueena
2) Cargotecin liiketoiminta-alueena, määritettynä (liikevoitto/käyttöpääoma)

Hiabin pitkän aikavälin tavoitteiden lisäksi Cargotecin ilmastotavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä kaikissa kolmessa päästöluokassa vähintään 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä on edelleen voimassa. Science Based Targets initiative (SBTi) on hyväksynyt tavoitteen. MacGregor-ratkaisun löydyttyä ja Cargotecin (eli tulevan Hiabin) toimiessa suunnitelman mukaisesti itsenäisenä yhtiönä se suunnittelee julkaisevansa uuden ilmastotavoitteen ja hakevansa sille SBTi:n vahvistusta.

Cargotec pyrkii myös kasvavaan osinkoon, joka olisi 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta sekä pitämään nettovelkaantumisasteen (Gearing) alle 50 prosentissa.

“Hiabilla on vahvat näytöt kannattavasta kasvusta. Uuden strategiamme myötä pyrimme vielä korkeammalle, ja tämä korostuu myös uusissa tavoitteissamme. Jatkamme maailman toiminnan kannalta keskeisten toimialojen kehittämistä innovatiivisilla nosto- ja kuljetusratkaisuillamme, ja aiomme jatkossakin edistää asiakkaidemme tuottavuuden, turvallisuuden ja kestävän toiminnan kehitystä. Omien taloudellisten tavoitteiden asettaminen on myös tärkeä virstanpylväs matkallamme kohti itsenäisenä yrityksenä toimimista”, sanoo Hiabin johtaja Scott Phillips. 

Jos Kalmarin suunniteltu jakautuminen toteutuu ja MacGregorin suhteen löydetään ratkaisu, jonka myötä MacGregor ei enää kuuluisi Cargotec-konserniin, Cargotecin hallitus aikoo ehdottaa Cargotecin yhtiökokoukselle, että yhtiön nimi muutettaisiin Cargotecista Hiabiksi. Mikäli tällaiset toimet toteutetaan suunnitellusti Cargotecin nykyisen toimitusjohtajan Casimir Lindholmin johdolla, hän on ilmoittanut aikomuksestaan siinä vaiheessa jättää tehtävänsä yhtiön toimitusjohtajana. Tällöin hallitus nimittäisi Hiabin johtaja Scott Phillipsin nykyisestä Cargotecista muodostuvan uudelleen nimetyn yhtiön toimitusjohtajaksi. Cargotec arvioi tällä hetkellä, että nämä toimenpiteet itsenäiseksi Hiabiksi muuttumiseksi voisivat toteutua vuoden 2025 aikana. Itsenäisen Hiabin talous- ja rahoitusjohtajana jatkaisi Cargotecin nykyinen talous- ja rahoitusjohtaja Mikko Puolakka.

Cargotec antaa lisätietoja uusista tavoitteista pääomamarkkinapäivässä, jota voi seurata 28. toukokuuta kello 14.30 alkaen osoitteessa https://cargotec.videosync.fi/hiab-cmd-2024. Esitysten aikana voi esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali tulee saataville Cargotecin verkkosivuille osoitteeseen www.cargotec.fi/cmd24

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 20 777 4105
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 300 henkilöä. www.cargotec.fi

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, mukaan lukien odotettuja tavoitteita, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin ja jotka eivät ole takeita tulevasta tuloksesta. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy lukuisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, mukaan lukien Cargotecin toimialaan ja liiketoimintaan liittyviä riskejä sekä riski siitä, että Cargotecin todellinen liiketoiminnan tulos voi poiketa olennaisesti tässä tiedotteessa kuvatuista tavoitteista. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat heijastavat tämänhetkisiä, perusteltavissa olevia tietoja, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Ellei laissa toisin edellytetä, Cargotec ei ole velvollinen päivittämään tai julkaisemaan muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskevaan lausumaan tämän tiedotteen päivämäärän jälkeen ilmenneiden uusien tietojen tai tapahtumien perusteella tai muusta syystä, tai ottamaan niissä huomioon odottamattomia tapahtumia. Lukijoiden ei tule tukeutua liikaa tulevaisuutta koskeviin lausumiin.


Mitä mieltä olet sivustosta?