menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hiab MacGregor Kalmar Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: MacGregor on sopinut kiistan merituulivoimaloiden asennusalusasiakkaan kanssa ja Cargotec aloittaa MacGregorin myyntiprosessin

28.05.2024

CARGOTEC OYJ, SISÄPIIRITIETO, 28. TOUKOKUUTA 2024 KLO 11.15

Sisäpiiritieto: MacGregor on sopinut kiistan merituulivoimaloiden asennusalusasiakkaan kanssa ja Cargotec aloittaa MacGregorin myyntiprosessin

Cargotec ilmoitti 30. huhtikuuta 2024 julkaistun tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen yhteydessä kiistasta, joka MacGregorilla on ollut yhteen ja ainoaan merituulivoimaloiden asennusalusprojektiin liittyen. MacGregor on nyt sopinut kiistan asiakkaan kanssa.

Kiistan sopimisella on noin 25 miljoonan euron negatiivinen vaikutus MacGregorin vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen liikevoittoon. Kulut kirjataan vertailtavuuteen vaikuttavana eränä, koska ne liittyvät yksittäiseen pilottiprojektiin ja kyseinen tuote ei ole enää MacGregorin myyntivalikoimassa.

Kuluilla ei ole vaikutusta Cargotecin 1. helmikuuta 2024 julkaisemiin MacGregorin vuoden 2024 näkymiin. Cargotec arvioi MacGregorin vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2023 (33 miljoonaa euroa).

MacGregorin ydinliiketoiminnot kauppalaivasegmentti ja huoltoliiketoiminta suoriutuvat hyvin. Sen sijaan offshore-liiketoiminnan suoritus ei ole ollut tyydyttävällä tasolla. Offshore-liiketoiminnan sisällä perinteisten offshore-ratkaisujen liiketoiminta on suoriutunut hyvin ja ollut kannattavaa, mutta kahteen uuteen merituulivoimaratkaisuun liittyvät projektit ovat aiheuttaneet tappioita niiden pilottiluontoisuuden ja teknisten ongelmien vuoksi.

MacGregor on päättänyt tästä syystä lopettaa merituulivoimaloiden asennuksessa käytettävän ratkaisun tarjoamisen, ja kyseinen tuote ei ole enää MacGregorin myyntivalikoimassa. Toinen, uutta teknologiaa sisältävä merituulivoimaloiden huollossa käytettävä ratkaisu säilyy edelleen osana MacGregorin tarjoomaa. Tähän ratkaisuun liittyvät noin kymmenen pienempää tappiollista merituulivoima-pilottiprojektia saadaan pääosin päätökseen vuonna 2024. MacGregor ei ota uusia pilottiprojekteja, kunnes tekniset haasteet on ratkaistu.

Toimenpiteet ovat viimeinen vaihe uudelleenjärjestelyohjelmaa, jonka tavoitteena on saada aikaan offshore-liiketoiminnan kannattavuuskäänne. Merituulivoimaprojektit muodostavat alle puolet MacGregorin offshore-laitteiden tilauskannasta, joka oli 87 (Q1/23: 134) miljoonaa euroa vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa.

Cargotecin hallitus päätti 14. marraskuuta 2022, että MacGregor ei tulevaisuudessa kuulu Cargotecin portfolioon. Arvonluonnin näkökulmasta ajoitus liiketoiminnasta luopumiseksi ei kuitenkaan ollut optimaalinen. MacGregorin suorituskyky ja markkinaolosuhteet ovat sittemmin parantuneet selkeästi, ja nyt kun edellä mainittu kiista on saatu sovittua, Cargotec on nyt päättänyt aloittaa MacGregorin myyntiprosessin.

“Merituulivoimaloiden asennusaluskiistan sopiminen asiakkaan kanssa on meille tärkeä virstanpylväs. Ratkaisumme on teknisesti kehittynyt, mutta emme päässeet yhtiöiden välillä yhteisymmärrykseen pitkän projektin seuraavista askelista. Nyt kun kiista on ratkaistu, olemme kannattavuuden parantamisen kannalta entistä vahvemmassa asemassa”, sanoo MacGregorin johtaja Leif Byström.

Lisätietoja:
Leif Byström, MacGregorin johtaja, puh. +46 70 674 3022
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli noin 4,6 miljardia, ja se työllistää noin 11 300 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?