menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec on jättänyt listalleottohakemuksen yhteismäärältään 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoille

18.09.2019

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 18. SYYSKUUTA 2019 KLO 14.00

Cargotec on jättänyt listalleottohakemuksen yhteismäärältään 250 miljoonan euron joukkovelkakirjalainoille

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Cargotec Oyj päätti 13.9.2019 laskea liikkeeseen kaksi yhteismäärältään 250 miljoonan euron suuruista vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa. Ensimmäinen, pääomaltaan 100 miljoonan euron laina erääntyy 23.1.2025, ja sille maksetaan kiinteää 1,250 prosentin vuotuista korkoa (ISIN: FI4000399688). Toinen, pääomaltaan 150 miljoonan euron laina erääntyy 23.9.2026, ja sille maksetaan kiinteää 1,625 prosentin vuotuista korkoa (ISIN: FI4000399696).

Cargotec Oyj on tänään jättänyt hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalla. Hakemus on ehdollinen sille, että Finanssivalvonta hyväksyy velkakirjoja koskevat listalleottoesitteet.

Edellyttäen, että hakemus hyväksytään, Nasdaq Helsinki Oy:n odotetaan ottavan Uudet Velkakirjat kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalla 24.9.2019 alkaen.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Cargotecin oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Krogerus Oy.

Lisätietoja:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
Pekka Reijonen, rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4148

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi

Tärkeitä tietoja
Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopaperien tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereja koskeva yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereihin liittyvää esitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Mitä mieltä olet sivustosta?