menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset

19.03.2019

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19. MAALISKUUTA 2019 KLO 15.10
 
Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset
 
Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 19.3.2019 Helsingissä.
 
Yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,09 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,10 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan kahdessa erässä, maaliskuussa ja lokakuussa 2019. 
 
Ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2019 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Tämän erän osinko maksetaan 28.3.2019. Toinen erä maksetaan lokakuussa 2019. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus vahvistaa 1.10.2019 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.
 
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
 
Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.
 
Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n Cargotecin tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.
 
Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020
 
Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 12 000 henkilöä. www.cargotec.fi
Mitä mieltä olet sivustosta?