menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteereistä vuodelle 2021

04.02.2021

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 4. HELMIKUUTA 2021 KLO 13.50

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteereistä vuodelle 2021

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteerit osakepalkkio-ohjelmalle koskien vuotta 2021. Hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kukin ansaintajakso sisältää yhdestä kolmeen mittausjaksoa. Yksi mittausjakso voi olla maksimissaan kolme kalenterivuotta, mikä on yhden ansaintajakson kokonaispituus. Hallitus päättää vuosittain mittausjaksojen pituuden, ansaintakriteerit ja niille tavoitteet.

Ohjelman kohderyhmään ansaintajaksolla 2021–2023 kuuluu noin 110 konsernin avainhenkilöä mukaan lukien Cargotecin johtoryhmän jäsenet. Hallitus on päättänyt, että ansaintajakson ensimmäinen mittausjakso on yhden kalenterivuoden mittainen. Ohjelman mahdollinen palkkio mittausjaksolta 2021 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin avainhenkilöillä liiketoiminta-alueiden vertailukelpoiseen liikevoittoon. Konsernin avainhenkilöille ansaintakriteerinä on Cargotec-konsernin vertailukelpoinen liikevoitto. Ansaintajaksolta 2021–2023 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 278 500 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Viime vuonna alkaneella 2020–2022 ansaintajaksolla ohjelman mahdollinen palkkio mittausjaksolta 2021 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin avainhenkilöillä huoltoliiketoiminnan bruttokatteeseen. Konsernihallinnon avainhenkilöille ansaintakriteerinä on Cargotec-konsernin huoltoliiketoiminnan bruttokate.

Lisäksi hallitus on päättänyt että rajoitettujen osakkeiden ohjelman toiselle kaudelle 2021-2023 allokoidaan yhteensä enintään noin 46 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Hallitus hyväksyi rajoitettujen osakkeiden ohjelman vuonna 2020.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?