menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

23.03.2021

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 23. MAALISKUUTA 2021 KLO 14.00
Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2021 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan 1.4.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2021 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Jaakko Eskola ja Casimir Lindholm, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen aiempi jäsen Peter Immonen oli ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä.

Hallituksen jäsenten palkkiot pidettiin ennallaan: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 85 000 euroa, varapuheenjohtajalle 60 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja muille jäsenille 45 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?