menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) on ilmoittanut alustavat havaintonsa Cargotecin ja Konecranesin suunniteltuun sulautumiseen liittyen

26.11.2021

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 26. MARRASKUUTA 2021 KLO 9.15

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (CMA) on ilmoittanut alustavat havaintonsa Cargotecin ja Konecranesin suunniteltuun sulautumiseen liittyen

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (”Competition and Markets Authority”, ”CMA”) on tänään ilmoittanut alustavat havaintonsa (”The Provisional Findings”) ja julkaissut ehdotuksensa mahdollisiksi korjaaviksi toimenpiteiksi (”Notice of Possible Remedies”) Cargotecin ja Konecranesin suunniteltuun sulautumiseen liittyen. Provisional Findings -havainnot edustavat CMA:n alustavia johtopäätöksiä ja CMA kuulee pääasiassa niiden perusteella sulautuvia yhtiöitä ja muita sidosryhmiä. Havainnot eivät ole CMA:n virallinen vaatimus korjaaviksi toimenpiteiksi eikä Cargotecin ja Konecranesin tarjous korjaaviksi toimenpiteiksi.

CMA toteaa selvityksessään alustavasti, että suunniteltu sulautuminen voi johtaa kilpailun olennaiseen vähentymiseen monissa tuoteryhmissä.

Cargotec ja Konecranes ovat eri mieltä CMA:n alustavista johtopäätöksistä. Yhtiöt perehtyvät CMA:n alustaviin havaintoihin ja jatkavat keskusteluja CMA:n kanssa. Cargotec ja Konecranes jatkavat keskusteluja ja yhteistyötä myös muiden keskeisten kilpailuviranomaisten, kuten Euroopan komission ja Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa, ja selvittävät keinoja eri kilpailuviranomaisten esille tuomien huolenaiheiden vähentämiseksi. Osapuolet tiedottavat kilpailuprosessien etenemisestä aikanaan.  

Cargotec ja Konecranes ovat luottavaisia, että sulautuminen voidaan toteuttaa vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Molemmat yhtiöt jatkavat toimintaansa täysin erillisinä ja itsenäisinä yhtiöinä kunnes sulautumisen täytäntöönpanon kaikki edellytykset on täytetty ja järjestely on toteutettu.

CARGOTEC OYJ

Lisätietoja:
Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, carina.geber-teir(a)cargotec.com, puh. 040 5024 697
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

Tärkeitä tietoja

Sulautumista tai sulautumisvastikearvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”), eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli tällainen levittäminen tai käyttäminen kyseisellä alueella vaatisi rekisteröintejä tai lupia, ja ne eivät muodosta Cargotecin tai muun tahon tai näiden puolesta tehtävää tarjousta tai kehotusta hankkia arvopapereita.

Tämän tiedotteen tiedot sisältävät tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat Cargotecin tämänhetkisiin odotuksiin ja ennusteisiin liittyen sen taloudelliseen asemaan, toiminnan tulokseen, suunnitelmiin, päämääriin, tulevaisuuden suoriutumiseen tai liiketoimintaan. Nämä lausumat voivat sisältää ilmaisuja, jotka alkavat, joita seuraa tai jotka sisältävät muun muassa sanoja ”tähdätä,” ”uskoa,” “odottaa,” “tavoitella,” “aikoa,” “saattaa,” “ennakoida,” “arvioida,” “suunnitella,” “heijastella,” “tulla,” “voi olla,” “todennäköisesti,” ”pitäisi,” ”olisi,” ja “voisi” ja muita vastaavia sanoja ja termejä tai niiden negaatioita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka eivät ole Cargotecin vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Cargotecin todelliseen tulokseen, suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Cargotecin nykypäivän ja tulevaisuuden liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaisuuden liiketoimintaympäristöön.

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?