menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteereistä vuodelle 2022

03.02.2022

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 3. HELMIKUUTA 2022 KLO 13.50

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelman ansaintakriteereistä vuodelle 2022

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt ansaintakriteerit osakepalkkio-ohjelmalle koskien vuotta 2022. Hallituksen vuonna 2020 hyväksymässä osakepalkkio-ohjelmassa on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020–2022, 2021–2023 ja 2022–2024. Kukin ansaintajakso sisältää yhdestä kolmeen mittausjaksoa. Yksi mittausjakso voi olla maksimissaan kolme kalenterivuotta, mikä on yhden ansaintajakson kokonaispituus. Hallitus päättää vuosittain mittausjaksojen pituuden, strategian toteuttamista tukevat ansaintakriteerit ja niille tavoitteet. Vastuullisuus on tärkeä osa avainhenkilöiden tavoitteenasetantaa ja palkitsemista.

Ansaintajaksolla 2020–2022 ohjelman mahdollinen palkkio viimeisellä mittausjaksolla 2022 perustuu liiketoiminta-alueen ilmasto-ohjelman tiekarttaan sekä ekoratkaisujen tuoteryhmän kehittämiseen Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin liiketoiminta-alueiden avainhenkilöillä. Konsernihallinnon avainhenkilöille ansaintakriteereinä on Cargotec-konsernin ilmasto-ohjelman tiekartta ja ekoratkaisujen tuoteryhmän kehittäminen.

Viime vuonna alkaneella 2021–2023 ansaintajaksolla ohjelman mahdollinen palkkio toiselta mittausjaksolta 2022 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin avainhenkilöillä huoltoliiketoiminnan bruttokatteeseen. Konsernihallinnon avainhenkilöille ansaintakriteerinä on Cargotec-konsernin huoltoliiketoiminnan bruttokate.

Mittausjakson 2022 tavoitteet on määritetty myös vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle suunniteltua sulautumista Konecranesin kanssa silmällä pitäen.

Ansaintajakson 2022-2024 ansaintakriteerit päätetään myöhemmin.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?