menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

17.03.2022

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 17. MAALISKUUTA 2022 KLO 13.45

Cargotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17.3.2022 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan 28.3.2022 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Casimir Lindholm, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Hallituksen jäsenten palkkiot vahvistettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 55 000 euroa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Vuosipalkkio maksetaan vuosineljänneksittäin rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Lisätietoja:
Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 020 777 4105
Outi Aaltonen, lakiasiainjohtaja, puh. 020 777 4020

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 3,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 000 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?