menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinohjelmista

02.02.2023

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 2. HELMIKUUTA 2023 KLO 9.10

Cargotec Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinohjelmista

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Cargotecin strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma.

Osakepalkkio-ohjelman ansaintajaksona on kalenterivuodet 2023–2025. Ansaintajakso sisältää kolme yhden kalenterivuoden pituista mittausjaksoa. Hallitus päättää vuosittain mittausjaksojen ansaintakriteerit ja niille tavoitteet. 2023–2025 osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluu noin 100 konsernin avainhenkilöä mukaan lukien Cargotecin johtoryhmän jäsenet.

Hallitus on päättänyt, että ohjelman mahdollinen palkkio mittausjaksolta 2023 perustuu liiketoiminta-alueiden Kalmarin ja Hiabin avainhenkilöillä liiketoiminta-alueiden osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Konsernin avainhenkilöille ansaintakriteerinä on Cargotec-konsernin osakekohtainen tulos (EPS). Ansaintajaksolta 2023–2025 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 200 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintajakson päättymisen jälkeen hallitus vahvistaa mittausjaksoilta ansaittujen palkkioiden kumulatiivisen yhteismäärän, ja mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023–2025 maksetaan vuonna 2026 osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Lisäksi Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta rajoitettujen osakkeiden ohjelmasta kalenterivuosille 2023–2025. Osana kokonaiskompensaatiota rajoitettuja osakkeita voidaan myöntää valikoiduille avainhenkilöille. Ohjelmasta maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 24 000 Cargotec Oyj:n B-sarjan osaketta. Lisäksi palkkioihin kuuluu rahaosuus, jolla pyritään kattamaan avainhenkilöille palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Cargotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670
Vesa-Pekka Lankinen, johtaja, Performance and Rewards, puh. 020 777 4113

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.fi


Mitä mieltä olet sivustosta?