menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuksien muuttumisesta Cargotecissa

30.06.2005

30.6.2005 0:00|​

30.6.2005

Ennen Kone Oyj:n jakautumista Cargotec Oyj:ksi ja KONE Oyj:ksi on Kone Oyj
5.4.2005 ilmoittanut Antti Herlinin, Ilkka Herlinin, Ilona Herlinin ja Niklas
Herlinin sopimasta kokonaisjärjestelystä, joka toteutuessaan johtaa muutokseen Cargotec Oyj:n omistusrakenteessa.

Cargotec Oyj:lle on tänään ilmoitettu osana 5.4.2005 järjestelyä toteutetuista
Security Trading Oy:n jakautumisen voimaantulosta ja sopimuksista, jotka
aiheuttavat muutoksia yhtiön omistusrakenteessa.

Security Trading Oy on jakautunut 29. kesäkuuta neljäksi yhtiöksi, jotka ovat
Security Trading Oy, Sijoitus-Wipunen Oy, D-sijoitus Oy ja Mariatorp Oy.
Yhtiöiden pääosakkaat ja yhtiöt ovat 5.4.2005 tehdyn sopimuksen ehtojen mukaisesti tehneet 30. kesäkuuta keskinäisiä luovutuksia, joiden seurauksena Cargotecin suurimmiksi omistajiksi tulevat Sijoitus-Wipunen Oy, D-sijoitus Oy ja Mariatorp Oy. Security Trading Oy ei luovutusten jälkeen omista Cargotecin osakkeita.

Koko tiedote siihen liittyvine taulukoineen on saatavissa oheisessa pdf-liitteessä.

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Tapio Hakakari, toimitusjohtaja, Security Trading Oy, puh. 0400 408 316

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja
laivoissa, satamissa, terminaaleissa ja paikallisjakelussa. Cargotecin kolme
liiketoiminta-aluetta, Kalmar, Hiab ja MacGREGOR, toimivat materiaalinkäsittelyn solmukohdissa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,9 miljardia euroa ja sillä on noin 7 300 työntekijää yli 140 maassa. Cargotecin osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.cargotec.com

Mitä mieltä olet sivustosta?