menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n ja KONE Oyj:n osakkeiden hankintamenon ja optio-oikeuksien merkintähinnan määräytyminen

09.06.2005

9.6.2005 12:42|

9.6.2005

Kone Oyj jakautui 1. kesäkuuta 2005 kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi, Cargotec Oyj:ksi ja KONE Oyj:ksi. Cargotec Oyj:n ja KONE Oyj:n osakkeiden hankintameno ja osakkeiden merkintähinta yhtiöiden optio-oikeuksilla määräytyvät seuraavasti:

Osakkeiden hankintameno

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisun mukaan Cargotecin ja uuden KONEen osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa Kone Oyj:n osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Mikäli on ilmeistä, että Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtyvien nettovarallisuuksien suhde olennaisesti poikkeaa yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Uusien yhtiöiden osakkeiden käypänä arvona voidaan pitää niiden ensimmäisen noteerauspäivän painotettua keskikurssia tai toissijaisesti viiden ensimmäisen pörssipäivän vastaavaa keskikurssia, jos viimeksi mainitun keskikurssin katsotaan paremmin kuvaavan osakkeen käypää arvoa.

Yhtiön nettovarallisuuksien suhde selviää jakautumisessa purkautuneen Kone Oyj:n loppuselvityksestä, joka julkistetaan myöhemmin. Kaksi muuta vaihtoehtoa hankintamenon määräytymiselle ovat:

Hankintameno laskettuna ensimmäisen noteerauspäivän painotetun keskikurssin perusteella
Cargotec Oyj: 35,51 prosenttia
KONE Oyj: 64,49 prosenttia

Hankintameno laskettuna viiden ensimmäisen noteerauspäivän vastaavan keskikurssin perusteella
Cargotec Oyj: 35,34 prosenttia
KONE Oyj: 64,66 prosenttia

Käytettävän arvon ratkaisee osakkeenomistajan verotusta toimittava veroviranomainen.

Osakkeiden merkintähinta Cargotec Oyj:n ja KONE Oyj:n optio-oikeuksilla

Jakautumisessa purkautuneen Kone Oyj:n optioehtojen mukainen osakkeen merkintähinta oli 24,67 euroa. Cargotecin ja Uuden KONEen optio-oikeuksien merkintähinta määräytyy yhtiöiden markkina-arvojen suhteessa seuraavasti:

Cargotec 2005 A- ja 2005 B -optio-oikeudet: merkintähinta 8,59 euroa osakkeelta
KONE 2005 A- ja 2005 B -optio-oikeudet: merkintähinta 16,08 euroa osakkeelta

Markkina-arvot on laskettu 2.6.–8.6.2005 syntyneen Cargotecin ja uuden KONEen osakkeiden vaihdolla painotetun keskikurssin perusteella. Cargotecin vaihdolla painotettu keskikurssi 2.6.–8.6.2005 oli 23,64 euroa ja KONEen vaihdolla painotettu keskikurssi 44,25 euroa. Yhdellä Cargotec 2005 A- ja 2005 B -optio-oikeudella sekä yhdellä KONE 2005 A- ja 2005 B -optio-oikeudella voi merkitä kolme kyseisen yhtiön osaketta.

Lähettäjä:

Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja laivoissa, satamissa, terminaaleissa ja paikallisjakelussa. Cargotecin kolme liiketoiminta-aluetta, Kalmar, Hiab ja MacGREGOR, toimivat materiaalinkäsittelyn solmukohdissa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,9 miljardia euroa ja sillä on noin 7 300 työntekijää yli 140 maassa. Cargotecin osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.cargotec.com

Mitä mieltä olet sivustosta?