menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin pro forma -katsaus tammi–kesäkuulta 2005

19.07.2005

19.7.2005 11:50|

19.7.2005

Saadut tilaukset olivat 1 216 (1-6/2004: 1 213) miljoonaa euroa. Toisella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 571 (4-6/2004: 677) miljoonaa euroa.
Tilauskanta kasvoi vuoden alusta ja 30.6.2005 se oli 1 252 (31.12.2004: 1 180) miljoonaa euroa.
Liikevaihto oli 1 154 (1-6/2004: 891) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 610 (4-6/2004: 487) miljoonaa euroa.
Liikevoitto oli 83,8 (1-6/2004: 52,3) miljoonaa euroa, josta toisen vuosineljänneksen osuus oli 48,6 (4-6/2004: 32,5) miljoonaa euroa.
Liiketoiminnan kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 15,6 (1-6/2004: 71,4) miljoonaa euroa.
Katsauskauden tulos oli 53,8 (1-6/2004: 34,2) miljoonaa euroa.
Osakekohtainen tulos oli 0,84 (1-6/2004: 0,54) euroa.

Cargotec Oyj listautui Helsingin Pörssiin 1. kesäkuuta 2005. Tässä pro forma -katsauksessa kerrotaan Cargotecin tulos tammi–kesäkuulta 2005 Kone Oyj:n jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja rakenteen mukaisina. Vuoden 2004 vertailuluvut on laadittu saman rakenteen mukaisiksi yhtiön arvioinnin helpottamiseksi. Näin ollen MacGREGORin laivojen lastinkäsittelyliiketoiminta on sisällytetty vertailukauden pro forma -lukuihin. Katsaus on laadittu IFRS-periaatteiden mukaisesti.

Cargotecin toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström:

"Vuoden toinen neljännes oli odotuksiamme parempi. Kuten edellisessä katsauksessa ennakoimme, tilauksia saatiin hieman vertailukautta vähemmän, mutta markkinat säilyivät kuitenkin vahvempina kuin odotimme. Tuotekehitykseen, kokoonpanoon ja huoltoon perustuva toimintamallimme on osoittanut toimivuutensa ja mahdollistanut huomattavan liikevaihdon kasvun sekä vahvan tulosparannuksen", toteaa toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström.

Koko tiedote taulukoineen on saatavissa oheisesta pdf-liitteestä.

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö Eeva Mäkelä
varatoimitusjohtaja sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja laivoissa, satamissa, terminaaleissa ja paikallisjakelussa. Cargotecin kolme liiketoiminta-aluetta, Kalmar, Hiab ja MacGREGOR, toimivat materiaalinkäsittelyn solmukohdissa. Cargotecin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 1,9 miljardia euroa. Yhtiöllä on noin 7 300 työntekijää ja se toimii yli 140 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.cargotec.com

Mitä mieltä olet sivustosta?