menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Jakautuneen Koneen lopputilitys

16.08.2005

16.8.2005 12:31|

16.8.2005

Osakeyhtiölain 14 a luvun 5 §:n mukainen 1. kesäkuuta 2005 KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi jakautuneen Kone Oyj:n lopputilitys tilikaudelta 1.4.–31.5.2005 on käsitelty Kone Oyj:n hallituksen kokouksessa. Kone Oyj:n jakautumisessa sen varat ja velat siirrettiin vastaanottaville yhtiöille, joten esitystä voitonjaosta ei tehdä.

Jakautuneen Kone Oyj:n osakeyhtiölain mukainen osakkeenomistajien kokous pidetään 7. syyskuuta 2005 kello 14.00 Hotelli Kalastajatorpan State Roomissa osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokouksessa käsitellään jakautuneen Kone Oyj:n lopputilitys ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.4.–31.5.2005. Tilintarkastettu lopputilitys on osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen kokousta KONE Oyj:n pääkonttorissa Helsingissä, osoitteessa Kartanontie 1.

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 31. päivänä toukokuuta 2005 oli merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään jakautuneen Kone Oyj:n osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan kokoukseen.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 2. päivänä syyskuuta 2005 ennen kello 16.00 joko
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, Kartanontie 1, 00330 HELSINKI,
- telefaxilla numeroon 0204 75 4309, tai
- puhelimitse numeroon 0204 75 4332

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Mitä mieltä olet sivustosta?