menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

28.02.2006

28.2.2006 15:00|

Pörssitiedote, 28. helmikuuta 2006 klo 15.00

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 28.2.2006 Helsingissä. Kokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille ajanjaksolta 1.6.–31.12.2005.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,64 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa 54 191 166 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3. maaliskuuta 2006 ja osinko maksetaan 10. maaliskuuta 2006. Jäljelle jäävät voittovarat, 835 miljoonaa euroa, jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Karri Kaitue. Carl-Gustaf Bergström valittiin hallituksen jäseneksi 1.5.2006 alkaen, jolloin hän luovuttaa nykyiset Cargotecin toimitusjohtajan tehtävät seuraajalleen. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 5 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkioksi 3 500 euroa kuukaudessa. Muiden hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista päätettiin maksaa 500 euron kokouspalkkio.

Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti Cargotecin hallituksen hankkimaan omia osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Omat osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärän tulee olla alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä eli enintään 6 391 000 osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 439 000 kappaletta. Omien osakkeiden ostovaltuutus korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 12.7.2005 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutuksen kohteena on enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja enintään 5 439 000 B-sarjan osaketta, jotka on hankittu yhtiölle. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Tämä valtuutus korvaa ylimääräisen yhtiökokouksen 12.7.2005 antaman valtuutuksen ja on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4542
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisuja käytetään lähikuljetuksissa, terminaaleissa, satamissa, jakelukeskuksissa ja laivoissa. Cargotec-konsernin toiminta jakautuu kolmeen vahvaan, globaaliin liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR. Kaikki kolme ovat markkinajohtajia alallaan. Vuonna 2005 Cargotecin liikevaihto ylitti 2,3 miljardia euroa. Konsernilla on noin 7 500 työntekijää ja toimintaa yli 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

Mitä mieltä olet sivustosta?