menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin pro forma -katsaus tammi–joulukuulta 2005

31.01.2006

1.1.2006 11:09|

Pörssitiedote, 31.1.2006 klo 12.00

· Saadut tilaukset olivat 2 385 (1–12/2004: 2 337) miljoonaa
euroa. Neljännellä vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 590
(10–12/2004: 610) miljoonaa euroa.
· Tilauskanta 31.12.2005 oli 1 257 (31.12.2004: 1 219)
miljoonaa euroa.
· Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia ja oli 2 358 (1–12/2004: 1
900) miljoonaa euroa. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli
621 (10–12/2004: 551) miljoonaa euroa.
· Liikevoitto oli 194,8 (1–12/2004: 123,9) miljoonaa euroa.
Ilman Consoliksen myyntivoittoa liikevoitto kasvoi 179,4
miljoonaan euroon, josta neljännen vuosineljänneksen osuus oli
53,1 (10–12/2004: 38,9) miljoonaa euroa.
· Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli
194,1 (1–12/2004: 157,5) miljoonaa euroa.
· Katsauskauden tulos oli 136,6 (1–12/2004: 78,1) miljoonaa
euroa.
· Osakekohtainen tulos oli 2,11 (1–12/2004: 1,20) euroa.

Cargotec Oyj listautui Helsingin Pörssiin 1. kesäkuuta 2005. Tässä
pro forma -katsauksessa kerrotaan Cargotecin tulos
tammi–joulukuulta 2005 Kone Oyj:n jakautumisen jälkeisen
liiketoiminnan ja rakenteen mukaisena. Vertailuluvut vuodelta 2004
on laadittu saman rakenteen mukaisiksi yhtiön arvioinnin
helpottamiseksi. Näin ollen MacGREGORin laivojen
lastinkäsittelyliiketoiminta on sisällytetty vertailukauden pro
forma -lukuihin. Cargotec Oyj on julkaissut 31.1.2006
tilikaudeltaan 1.6.–31.12.2005 tilinpäätöstiedotteen. Cargotecin
tilikausi on 1.1.2006 alkaen kalenterivuosi.

Cargotecin toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström:

"Olemme erittäin tyytyväisiä kehitykseemme vuonna 2005. Tämä on
koko organisaatiolta erinomainen suoritus. Neljännestä
vuosineljänneksestä muodostui niin liikevaihdoltaan kuin
liikevoittomarginaaliltaan vuoden paras neljännes. Koko vuoden
hyvä markkinatilanne on jatkunut myös tammikuussa," toteaa
Cargotecin toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström.

Koko tiedote taulukoineen on saatavissa oheisesta pdf-liitteestä.

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisuja käytetään lähikuljetuksissa, terminaaleissa, satamissa, jakelukeskuksissa ja laivoissa.
Cargotec-konsernin toiminta jakautuu kolmeen vahvaan, globaaliin liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR.
Kaikki kolme ovat markkinajohtajia alallaan. Vuonna 2005 Cargotecin liikevaihto ylitti 2,3 miljardia euroa. Konsernilla on noin 7 500 työntekijää ja toimintaa yli 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.cargotec.com

Mitä mieltä olet sivustosta?