menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Jakautumisessa syntyneiden Cargotecin osakkeiden hankintameno

27.01.2006

27.1.2006 11:49|

Pörssi-ilmoitus, 27.1.2006, klo 13.00

Verohallitus on vahvistanut Cargotec Oyj:n osakkeen hankintamenoksi 35,5 prosenttia jakautuneen Kone Oyj:n osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta.

Keskusverolautakunnan viimevuotisen ennakkoratkaisun mukaan Cargotecin ja uuden KONEen osakkeiden hankintamenoksi katsotaan lähtökohtaisesti se osa Kone Oyj:n osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Mikäli kuitenkin on ilmeistä, että Cargotecille ja uudelle KONEelle siirtyvien nettovarallisuuksien suhde olennaisesti poikkeaa yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suhteesta, käytetään hankintamenon jakoperusteena ennakkoratkaisun mukaan osakkeiden käypien arvojen suhdetta.

Verohallituksen kannan mukaan nettovarallisuuksien ja osakkeiden käypien arvojen suhteen poikkeamaa on pidettävä sillä tavoin olennaisena, että uusien osakkeiden hankintamenojen laskennassa jakosuhteena on käytettävä osakkeiden käypien arvojen suhdetta. Viiden ensimmäisen pörssipäivän painotetut keskikurssit ovat verohallituksen mukaan olleet hyvin lähellä ensimmäisen noteerauspäivän painotettuja keskikursseja, joten Cargotec Oyj:n ja KONE Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisessä käytetään ensimmäisen noteerauspäivän 1. kesäkuuta 2005 painotettuja keskikursseja. Tällöin jakosuhteeksi muodostuu Verohallituksen ohjeen mukaan 35,5 prosenttia (Cargotec Oyj) ja 64,5 prosenttia (KONE Oyj).

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisuja käytetään lähikuljetuksissa, terminaaleissa, satamissa, jakelukeskuksissa ja laivoissa. Cargotec-konsernin toiminta jakautuu kolmeen vahvaan, globaaliin liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR. Kaikki kolme ovat markkinajohtajia alallaan. Vuonna 2005 Cargotecin liikevaihto ylitti 2,3 miljardia euroa. Konsernilla on noin 7 500 työntekijää ja toimintaa yli 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.cargotec.com

Mitä mieltä olet sivustosta?