menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecille uudet taloudelliset tavoitteet

17.01.2007

17.1.2007 7:53|

Pörssitiedote, 17. tammikuuta 2007 klo 9.00

Cargotec Oyj:n hallitus on päättänyt uusista taloudellisista tavoitteista Cargotec-konsernille. Tavoitteet on asetettu Cargotecille vuosille 2007–2011 laaditun strategian pohjalta. Tavoitteet heijastavat yhtiön toimialan kasvuodotuksia sekä yhtiössä toteutettuja ja vielä toteutettavia toimia. Yhtiön strategian painopistealueena olevan huoltoliiketoiminnan kasvattamisen arvioidaan vähentävän liiketoiminnan syklisyyttä ja parantavan yhtiön kannattavuutta. Panostukset kasvuun strategiakauden alussa vaikuttavat sekä investointeihin että kustannuksiin.

Cargotecin taloudelliset tavoitteet ovat:
• Liikevaihdon vuotuinen kasvu yli 10 prosenttia (mukaan lukien yritysostot)
• Liikevoittomarginaalin nostaminen 10 prosenttiin
• Nettovelkaantumisaste (gearing) alle 50 prosenttia

Lokakuussa 2005 hyväksytyn osinkopolitiikan perusteella yhtiö maksaa osinkoa 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksestaan. Kilpailukykyistä osinkopolitiikkaa voidaan täydentää omien osakkeiden takaisinostoilla.

"Uudet taloudelliset tavoitteet ovat luonnollinen jatke Cargotecin kehittämisessä. Meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, mutta myös selkeä käsitys niiden saavuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Haluamme vahvistaa globaalia markkinajohtajan asemaamme kasvamalla niin orgaanisesti kuin yritysostoin. Huoltoliiketoiminnan kasvattaminen on erityisellä sijalla strategiassamme, ja panostamme sekä huoltoverkoston että palvelutarjonnan laajentamiseen. Meillä on myös potentiaalia parantaa kannattavuutta edelleen tehostamalla toimintaamme. Olemme nostaneet henkilöstön ja tuotekehityksen painopistealueiksemme tavoitteena kehittää osaamistamme konserninlaajuisesti", toteaa Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

Lähettäjä:
Cargotec Oyj

Kari Heinistö
varatoimitusjohtaja

Eeva Mäkelä
sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja

Lisätiedot:
Mikael Mäkinen, toimitusjohtaja, puh. 0204 55 4262
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4542
Eeva Mäkelä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4281

Cargotec Oyj on maailman johtava lastinkäsittelyratkaisujen toimittaja, jonka ratkaisuja käytetään lähikuljetuksissa, terminaaleissa, satamissa, jakelukeskuksissa ja laivoissa. Cargotec-konsernin toiminta jakautuu kolmeen vahvaan, globaaliin liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Hiab, Kalmar ja MacGREGOR. Kaikki kolme ovat markkinajohtajia alallaan. Vuonna 2005 Cargotecin liikevaihto ylitti 2,3 miljardia euroa. Konsernilla on noin 8 000 työntekijää ja toimintaa yli 160 maassa. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä.

www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?