menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

29.02.2008

Pörssitiedote, 29. helmikuuta 2008 klo 11.55

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29. helmikuuta 2008 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,04 euroa kutakin 9 526 089 A-sarjan osaketta kohden ja 1,05 euroa kutakin ulkona olevaa 52 789 559 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5. maaliskuuta 2008, ja osinko maksetaan 12. maaliskuuta 2008. Jäljelle jäävät voittovarat 825 035 795,76 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2007.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Ehrnrooth, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue ja Antti Lagerroos. Hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio päätettiin pitää ennallaan 5 000 eurossa ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 3 500 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 2 500 eurossa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista päätettiin edelleen maksaa 500 euron kokouspalkkio. 

Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhteensä on 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Edellä mainittuihin enimmäismääriin sisältyvät yhtiön hallussa jo olevat vuosien 2005–2007 aikana hankitut 1 904 725 B-sarjan osaketta. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.  Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi Cargotecin hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus voi päättää enintään 952 000 A-sarjan ja enintään 5 448 000 B-sarjan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Uusi yhtiöjärjestys on saatavilla Cargotecin internetsivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.


Lähettäjä: 
Cargotec Oyj

Eeva Mäkelä
CFO

Lisätiedot:
Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, puh. 0204 55 4256
Eeva Mäkelä, CFO, puh. 0204 55 4281


Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto on kolme miljardia euroa. Konsernilla on yli 11 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä.
Mitä mieltä olet sivustosta?