menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2008

20.10.2008

Pörssitiedote, 20. lokakuuta 2008 klo 12.00

• Cargotecin syyskuussa ilmoitetun sopeuttamisohjelman säästötoimilla pyritään kapasiteetin sopeuttamisen lisäksi noin 25 miljoonan euron vuotuiseen tulosparannukseen. Ohjelma koskettaa noin 700 henkilöä. Säästötoimista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteensä noin 35 miljoonaa euroa.

• Saadut tilaukset tammi–syyskuussa olivat 3 136 (2 892) miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilauksia saatiin 967 (1 028) miljoonalla eurolla.
• Tilauskanta vahvistui edelleen, ja katsauskauden lopussa se oli 3 486 (31.12.2007: 2 865) miljoonaa euroa.
• Liikevaihto kasvoi tammi–syyskuussa 15 prosenttia ja oli 2 476 (2 151) miljoonaa euroa. Huoltoliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 26 (25) prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 848 (713) miljoonaa euroa. 
• Liikevoitto oli tammi–syyskuussa 156,9 (156,8) miljoonaa euroa, josta kolmannen vuosineljänneksen osuus oli 49,6 (52,5) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli tammi–syyskuussa 6,3 (7,3) prosenttia ja 5,8 (7,4) prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. 
• Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 158,1 (138,8) miljoonaa euroa.
• Tammi–syyskuun tulos oli 111,9 (109,5) miljoonaa euroa.
• Osakekohtainen tulos tammi–syyskuussa oli 1,77 (1,72) euroa.
• Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 12 000 (31.12.2007: 11 187). 
• Markkinatilanne kontinkäsittelyssä suurten projektien osalta on hyvä, ja tarjouskanta on korkealla tasolla. Toisaalta erityisesti rakentamiseen liittyvissä asiakassegmenteissä Euroopassa ja Yhdysvalloissa kuormankäsittelyn markkinatilanne on syyskuusta edelleen heikentynyt. Laivanrakennusmarkkinat ovat tasaantumassa aikaisemmin ennakoidun mukaisesti. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saatavien tilausten arvioidaan jäävän alle edellisten vuosineljännesten korkean tason. Cargotecin liikevaihdon kasvun vuonna 2008 arvioidaan olevan noin 13 prosenttia. Viimeisen vuosineljänneksen kasvun arvioidaan jäävän tammi–syyskuun vauhdista johtuen talouden epävarmuudesta ja projektitoimitusten mahdollisista viivästymisistä. Vuoden 2008 operatiivisen liikevoittomarginaalin arvioidaan olevan tammi–syyskuun marginaalin tasolla. Marginaaliennuste ei sisällä sopeuttamisohjelmassa ennakoituja kustannuksia ja käyttöomaisuuden alaskirjauksia yhteisarvoltaan noin 35 miljoonaa euroa.Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen:
”Markkinaympäristöön liittyy tällä hetkellä huomattavaa epävarmuutta. Hiabin saadut tilaukset ovat selvästi vähentyneet, mikä pakottaa meidät voimakkaaseen toimintamme sopeuttamiseen. Muissa liiketoiminnoissa saatujen tilausten määrä ylitti edelleen odotuksemme. Kalmarin kannattavuus ei kuitenkaan ole parantunut toivomallamme vauhdilla, ja pyrimme nyt sielläkin sopeuttamaan toimintaamme kilpailukykyisemmäksi. Vahva rahoitusrakenteemme antaa meille edellytykset tehdä pitkän tähtäimen kannattavuuden parantamisen mahdollistavat ratkaisut tässä haastavassa markkinatilanteessa.”

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus:

Analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään samanaikaisesti kansainvälisen puhelinkonferenssin kanssa 20.10.2008 klo 14.00 Cargotecin pääkonttorissa osoitteessa Sörnäisten rantatie 23, Helsinki. Esityksen ja puhelinkonferenssin kielenä on englanti. Osavuosikatsauksen esittelee tilaisuudessa toimitusjohtaja Mikael Mäkinen. Esityskalvot ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla klo 14.00 mennessä.

Puhelinnumerot ovat:
+1 646 843 4608 (USA:sta soittajat)
+44 20 3023 4412 (muut soittajat)
Osallistumistunnus: Cargotec Corporation

Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana lähetyksenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.cargotec.fi. Tapahtuman tallenne on yhtiön internet-sivuilla myöhemmin samana päivänä. 

Koko osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa pdf-muodossa oheisesta linkistä.

Lisätiedot:
Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 0204 55 4281
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0204 55 4634

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä innovatiivisiin ratkaisuihin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Cargotecin liikevaihto ylittää kolme miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?