menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n osakepalkkiojärjestelmä 2007–2011 – omien osakkeiden luovutus palkkion maksuna

05.03.2009

Pörssitiedote 5. maaliskuuta 2009 klo 18.40

Cargotec Oyj:n hallitus päätti luovuttaa maksutta yhteensä 31 356 yhtiön hallussa olevaa B-sarjan osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolta 2007–2008 maksettavan palkkion osakeosuutena ohjelman piirissä olleille 61 avainhenkilölle. Omien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 5.3.2009 antamaan valtuutukseen.

17.1.2007 päätetyssä vuosille 2007–2011 ulottuvassa kannusteohjelmassa on neljä ansaintajaksoa, joista ensimmäinen oli pituudeltaan kaksi vuotta eli 2007–2008 ja seuraavat kolme ansaintajaksoa ovat yhden vuoden mittaisia. Hallitus päättää ansaintajakson kohderyhmästä ja kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden enimmäispalkkioista kunkin ansaintajakson alkaessa. Kannusteohjelman mahdolliset tuotot vuosilta 2007–2011 perustuvat Cargotec-konsernin strategiassa määriteltyihin viiden vuoden liikevaihto- ja liikevoittotavoitteiden saavuttamiseen. Osakkeisiin liittyy viimeistä ansaintajaksoa lukuun ottamatta kielto luovuttaa osakkeita vuoden kuluessa ansaintajakson päättymisestä. 

Osakkeina maksettavan osuuden kokonaismäärä kannusteohjelmasta vuosina 2007–2011 on korkeintaan 387 500 Cargotecin B-sarjan osaketta. Nyt päätetyn luovutuksen jälkeen yhtiöllä on hallussa 2 959 369 B-sarjan osaketta.

Lisätietoja:

Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 55 4256

Eeva Sipilä, CFO, puh. 0204 55 4281

Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630

Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.

www.cargotec.fi

Mitä mieltä olet sivustosta?