menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Pörssitiedote

Cargotec Oyj:n vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

05.03.2009

Pörssitiedote 5. maaliskuuta 2009 klo 15.50

Cargotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5. maaliskuuta 2009 Helsingissä. 

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 10.3.2009 on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 17.3.2009. 

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2008.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kuusi varsinaista jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos ja Anja Silvennoinen. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksettavan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 55 000 euroa ja muille jäsenille vuosipalkkioina 40 000 euroa. Tämän lisäksi päätettiin, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 500 euroa / kokous. Päätettiin, että 30 prosenttia hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotec Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Cargotec Oyj:n tilintarkastajina valittiin jatkamaan hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronberg ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajien palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen ja muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että A-sarjan osakkeita voidaan luovuttaa enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua suunnatusti ja niitä voidaan luovuttaa esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, yritysostojen rahoittamiseksi tai henkilöstön kannustamiseen. Molemmat valtuutukset ovat voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Lisätietoja:

Kari Heinistö, varatoimitusjohtaja, hallituksen sihteeri, puh. 0204 55 4256

Eeva Sipilä, CFO, puh. 0204 55 4281

Minna Karhu, viestintäjohtaja, puh. 0204 55 4630Cargotec tehostaa tavaravirtojen kulkua tarjoamalla laitteita, järjestelmiä ja palveluja tavaroiden lastaamiseen ja purkamiseen. Cargotecin tuotemerkeillä Hiab, Kalmar ja MacGREGOR on maailmanlaajuinen markkinajohtajan asema. Ratkaisuja käytetään maalla ja merellä, kaikkialla missä tavara liikkuu. Kattavat huoltopalvelut lähellä asiakasta takaavat laitteiden jatkuvan toiminnan. Cargotec on alansa teknologiajohtaja ja panostaa tuotekehityksessä ympäristönäkökohdat huomioon ottaen innovatiivisiin ratkaisuihin. Cargotecin liikevaihto on 3,4 miljardia euroa. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää. Cargotecin B-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Mitä mieltä olet sivustosta?