menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema, johtavia brändejä markkinoilla, joilla on pitkän tähtäimen kasvupotentiaalia

Satamissa: Kalmar

Loppumarkkinat: ​Satamat, terminaalit, jakelukeskukset

Markkina-asema: 1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:

 • ​Globalisaation ja kasvavan keskiluokan ansiosta kasvava maailmankauppa
 • Konttiliikenteen kasvu, suuremmat laivat vaativat investointeja satamissa, satamien on tehostettava toimintaansa automatisoimalla, työturvallisuuden merkitys korostuu

Kilpailuedut:

 • ​​Tunnettu premium-tuotemerkki
 • Ohjelmistoalan markkinajohtaja
 • Tarjoaa täydellistä automaatioratkaisua (laitteet, ohjelmistot ja automaatio, huolto)
 • Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli


Teillä: Hiab

Loppumarkkinat:​ Rakennus-, jakelu-, metsätalous-, puolustus- sekä jätteenkäsittely- ja kierrätysala

Markkina-asema:1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:

 • Rakennusalan kasvu väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä
 • Jakelutapojen ja -menetelmien muutos
 • Kasvava jalansija kehittyvissä maissa

Kilpailuedut:

 • Hiab on toinen kahdesta suuren luokan kansainvälisistä toimijoista
 • Monipuolinen tuotevalikoima
 • Kevyt taserakenne, tehokas kokoonpano


Merillä: MacGregor

Loppumarkkinat: Merikuljetusala ja offshore-ala

Markkina-asema:1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:
​Globalisaation ja kasvavan keskiluokan ansiosta kasvava maailmankauppa, öljyn hinta

Kilpailuedut:
​Kevyt taserakenne, teknologiajohtaja, globaalisti lähellä asiakkaita (telakat ja varustamot), alan osaaminen

Tulevaisuuden automaation ja ohjelmistoalan kasvun kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

Digitalisoituminen tukee huoltopalveluita ja ohjelmistoalan kasvua ja päinvastoin

Toimialan trendit tukevat kasvua satamien automatisoituessa:

 • Maailmassa on noin 1200 satamaa, joista vain 40 on kokonaan tai osittain automatisoitu
 • Laivat ovat yhä isompia ja piikkikapasiteetit kasvaneet
 • Työturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota
 • Asiakkaat haluavat vähemmän energiaa kuluttavia ja nollapäästöisiä satamia
 • Koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman puute ja korkea hinta pakottavat terminaaleja automatisoitumaan

Merkittävät mahdollisuudet satamaohjelmistossa:

 • Konttien arvoketju on erittäin tehoton: tehottomuuden kokonaisarvoksi arvioidaan noin 17 mrd. euroa
 • Satamat tekevät yli 50 % ohjelmistoistaan itse, ennen pitkää sisäiset ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä
 • Navis on satamien toiminnanohjausjärjestelmien markkinajohtaja

Asiakkaat harkitsevat automaatioratkaisujaan huolellisesti:

 • Laivayhtiöiden konsolidoituminen
 • Olemassa olevan laitteiston hyödyntäminen
 • Konttiliikenteen volyymit
 • Automaatioratkaisujen tehokkuus
Mitä mieltä olet sivustosta?