menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme  Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi.

Teknologiajohtaja ja vahva markkina-asema, johtavia brändejä markkinoilla, joilla on pitkän tähtäimen kasvupotentiaalia

Satamissa: Kalmar

Loppumarkkinat: ​Satamat, terminaalit, jakelukeskukset

Markkina-asema: 1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:

 • ​Globalisaation ja kasvavan keskiluokan ansiosta kasvava maailmankauppa
 • Konttiliikenteen kasvu, suuremmat laivat vaativat investointeja satamissa, satamien on tehostettava toimintaansa automatisoimalla, työturvallisuuden merkitys korostuu

Kilpailuedut:

 • ​​Tunnettu premium-tuotemerkki
 • Ohjelmistoalan markkinajohtaja
 • Tarjoaa täydellistä automaatioratkaisua (laitteet, ohjelmistot ja automaatio, huolto)
 • Kevyeen taseeseen perustuva liiketoimintamalli


Teillä: Hiab

Loppumarkkinat:​ Rakennus-, jakelu-, metsätalous-, puolustus- sekä jätteenkäsittely- ja kierrätysala

Markkina-asema:1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:

 • Rakennusalan kasvu väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä
 • Jakelutapojen ja -menetelmien muutos
 • Kasvava jalansija kehittyvissä maissa

Kilpailuedut:

 • Hiab on toinen kahdesta suuren luokan kansainvälisistä toimijoista
 • Monipuolinen tuotevalikoima
 • Kevyt taserakenne, tehokas kokoonpano


Merillä: MacGregor

Loppumarkkinat: Merikuljetusala ja offshore-ala

Markkina-asema:1. / 2.

​Keskeiset menestystekijät ja niitä tukevat megatrendit:
​Globalisaation ja kasvavan keskiluokan ansiosta kasvava maailmankauppa, öljyn hinta

Kilpailuedut:
​Kevyt taserakenne, teknologiajohtaja, globaalisti lähellä asiakkaita (telakat ja varustamot), alan osaaminen

Sähköistyksen, automaation ja ohjelmistoalan kasvun kansainvälisten mahdollisuuksien hyödyntäminen

Toimialan trendit tukevat sähköistyksen kasvua:

 • Loppukäyttäjät odottavat vastuullisuutta läpi logistisen ketjun
 • Pienemmät käyttökustannukset johtavat alhaisempiin omistuskustannuksiin
 • Ympäristölainsäädöntö ja investoinnit tukevat vähäpäästöisiä tekniikoita
 • Turvallisuus - sähköajoneuvot ovat hiljaisempia, ja ne tärisevät vähemmän käytön aikana
 • Kaupungistuminen edistää hiljaisia ja vähäpäästöisiä kuormankäsittelyratkaisuja
 • Pääomamarkkinat lisäävät panostuksiaan yrityksiin, joissa on panostettu ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan
 • Sähköistys usein edeltää automaatiota ja/tai robotisointia
 • Ilmanlaatu - yli 90 prosenttia Euroopan satamista on kaupunkialueilla tai niiden läheisyydessä (lähde: ESPO environmental report 2020)

Sähköistys pienentää kuluja ja vähentää päästöjä merkittävästi

Kalmar 9-18 tonnin sähkötrukki**
Polttoaine/sähkökulut 83 % pienemmät vuosikulut
ROI ~3 vuotta
GHG-päästöt 97 % vähemmän käytönaikaisia päästöjä
HIAB MOFFETT E-SERIES NX***
Päästöt 75 % CO2-vähennys
ROI 4 vuotta
Käyttökustannukset 80 % vähennys

** Ruotsalainen asiakasesimerkki, jossa verrataan 9-18 tonnin sähkötrukkia vastaavaan ICE-haarukkatrukkiin. Molemmilla 5-vuotinen leasing-ratkaisu 
*** MOFFETT e-Series (sähköinen) vs. MOFFETT M-series (diesel)

Toimialan trendit tukevat kasvua satamien automatisoituessa:

 • Maailmassa on noin 1200 satamaa, joista vain 40 on kokonaan tai osittain automatisoitu
 • Laivat ovat yhä isompia ja piikkikapasiteetit kasvaneet
 • Työturvallisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota
 • Asiakkaat haluavat vähemmän energiaa kuluttavia ja nollapäästöisiä satamia
 • Koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman puute ja korkea hinta pakottavat terminaaleja automatisoitumaan

Automaatio tuottaa merkittäviä säästöjä*

Työvoimakustannukset 60 % vähemmän
Kokonaiskulut 24 % vähemmän
Kannattavuuden kasvu +125 %

*Muutos siirryttäessä manuaaliterminaalista automatisoituihin toimintoihin

Merkittävät mahdollisuudet satamaohjelmistossa:

 • Konttien arvoketju on erittäin tehoton: tehottomuuden kokonaisarvoksi arvioidaan noin 17 mrd. euroa
 • Satamat tekevät yli 50 prosenttia ohjelmistoistaan itse, ennen pitkää sisäiset ratkaisut eivät ole kilpailukykyisiä

Asiakkaat harkitsevat automaatioratkaisujaan huolellisesti:

 • Laivayhtiöiden konsolidoituminen
 • Olemassa olevan laitteiston hyödyntäminen
 • Konttiliikenteen volyymit
 • Automaatioratkaisujen tehokkuus
Mitä mieltä olet sivustosta?