menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme eli Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit, kuten kaupungistuminen ja kasvava keskiluokka tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Tavoitteemme on muuttua laitetoimittajasta älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtajaksi. Tämä tapahtuu keskittymällä neljään strategiseen alueeseen, eli asiakaskeskeisyyteen, huoltoliiketoimintaan, digitalisaatioon sekä tuottavuuteen.

Cargotecin hallitus vahvisti 5.9.2017 taloudelliset tavoitteet Cargotecille. Tavoitteet ovat seuraavat:

  • Kasvu nopeampaa kuin markkinoiden kasvu 
  • Cargotecin liikevoittomarginaali 10 prosenttia 3–5 vuoden kuluessa
  • 40 prosenttia liikevaihdosta huolto- ja ohjelmistoliiketoiminnasta, vähintään 1,5 miljardia euroa 3–5 vuoden kuluessa
  • Kasvava osinko, joka on 30–50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta, osingon maksaminen kahdesti vuodessa
  • 15 prosentin tuotto sijoitetulle pääomalle (ROCE) 3–5 vuoden kuluessa
  • Nettovelkaantumisaste (gearing) alle 50 % 

Taloudelliset tavoitteet kuvastavat Cargotecin parantunutta kannattavuutta ja lisääntynyttä vakautta. Asiakaslähtöisyys, huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja tuottavuus ovat Cargotecin strategian kulmakiviä, joilla pyrimme älykkään lastinkäsittelyn globaaliksi markkinajohtajaksi.

Kehittyminen kohti taloudellisia tavoitteita

Mitä mieltä olet sivustosta?