menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin

Cargotec on täsmentänyt strategiaansa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Tulevaisuudessa aiomme keskittyä kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa, Kalmar Mobile Solutions -yksikössä ja Kalmarin kontti- ja kuljetuslukeissa. Lue lisää.

Olemme teknologiajohtaja, ja liiketoiminta-alueillamme on vahva markkina-asema. Useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalimme. Strategiamme  läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu.

Vastuullinen toiminta kilpailuetunamme

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille erittäin tärkeää. Tapaamisissa, puheluissa ja webcasteissa sijoittajien kanssa keskustelemme aktiivisesti ja avoimesti vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Kerromme vastuullisuustyöstämme ja -suoriutumisestamme kattavasti myös osavuosikatsauksissamme, vuosikertomuksissamme sekä nettisivuillamme.

Kestävien tavaravirtojen markkinajohtaja

Vastuullisuus on Cargotecin liiketoiminnan ytimessä. Visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi. Strategiamme läpimurtotavoitteita ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Konkreettisena tavoitteena aiomme vähentää arvoketjumme hiilidioksidipäästöjä miljoonalla tonnilla vuoteen 2024 mennessä.

Haluamme myös omalta osaltamme rajoittaa maapallon lämpötilan nousua. Tämän tavoitteen kannustamana sitouduimme vuonna 2020 YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Cargotec on sitoutunut vähentämään hankintaketjun ja tuotteiden käytönaikaisia CO2-päästöjä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Lisäksi pyrimme saamaan omat toimintomme hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä.

Liiketoimintamahdollisuudet

Näemme vastuullisuuden inspiroivana liiketoimintamahdollisuutena ja pyrimme luomaan pitkän aikavälin arvoa Cargotecin osakkeenomistajille. Kasvavan tehokkuuden vaatimus on Cargotecille suuri liiketoimintapotentiaali, samalla kun se tarkoittaa päästöjen vähentämistä. Liiketoimintamme kasvu liittyy jatkossa toiminnallisen tehokkuuden ja elinkaariratkaisujen kasvavaan kysyntään sekä rahtimäärien lisääntymiseen.

Toisaalta tahdomme myös, että hallinnointimenetelmämme ovat läpinäkyviä ja reiluja ja että ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hoitaminen on tehokasta. Puutumme tiukasti sääntöjen vastaiseen toimintaan, ja haluamme johtaa hankintaprosessejamme selkeällä tavalla. Menestyksemme kannalta nämä seikat ovat tärkeitä, kun toimimme markkinoilla, missä vastuullisuuden merkitys vain kasvaa.

Ekoratkaisujen tuoteryhmä lisää tehokkuutta

Vuonna 2021 Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon osuus oli 19 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Tämä osoittaa, että asiakkaamme ovat tiedostaneet turvallisuus-, päästö- ja tuottavuushyödyt, joita he voivat saavuttaa näillä ratkaisuilla.

Cargotec on ekotehokkaan tuotesuunnittelun ja tehokkuutta edistävien ratkaisujen edelläkävijä. Olemme luoneet tuoteryhmän, minkä ratkaisut parantavat asiakkaiden toimintaan, päästöihin ja resursseihin liittyvää tehokkuutta.

Asiakkaat hyötyvät tuotteidemme käytöstä, sillä ratkaisumme auttavat heitä vähentämään polttoaineen kulutusta, pienentämään päästöjä ja parantamaan kilpailukykyä tehostamalla toimintaa. Ratkaisumme auttavat asiakkaitamme myös vähentämään tarpeettomia konttien liikkeitä lastinkäsittelyssä sekä minimoimaan ympäristövaikutuksia suhteessa siirrettyjen konttien määrään.

Mitä mieltä olet sivustosta?