menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotec sijoituskohteena

Miksi sijoittaa Cargoteciin?

Katso lyhyt video tästä

Olemme teknologiajohtaja, ja meillä on vahva markkina-asema kaikissa liiketoiminta-alueissamme  Kalmarissa, Hiabissa ja MacGregorissa. Brändimme ovat markkinajohtajia aloillaan, ja useat megatrendit tukevat liiketoimintaamme ja varmistavat tulevaisuuden kasvupotentiaalin Cargotecille.

Strategiamme läpimurtotavoitteet ovat kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Visiomme on tulla kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi.

Vastuullinen toiminta kilpailuetunamme

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus, sillä on selvää, että toimiala on tehoton. Pelkästään tyhjien konttien kuljettaminen aiheuttaa vuodessa 19 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun taas jotkut laskelmat näyttävät tehottomuuksien aiheuttavan 17 miljardin euron kulut toimialalle. Näemme kasvavan tehokkuuden vaatimuksen suurena liiketoimintapotentiaalina, mikä samalla tarkoittaa päästöjen laskemista. Liiketoimintamme kasvu tulee jatkossa kasvavasta kysynnästä toiminnallisessa tehokkuudessa, elinikäisten ratkaisujen nopeasta lisääntymisestä sekä kasvavista konttimääristä.

Toisaalta meidän täytyy pitää huolta myös läpinäkyvästä ja reilusta hallinnosta, tehokkaasta ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hallinnasta, tiukasta puuttumisesta sääntöjen vastaiseen toimintaan, sekä selkeästä hankintaprosessien johtamisesta. Näemme nämä seikat tärkeinä menestyksen saavuttamiseksi ja elinehtona toimimiseksi markkinoilla, jossa vastuullisuudella on kasvava merkitys.

Kasvavaa tehokkuutta asiakkaille ekoratkaisujen tuoteryhmällä

Cargotecissa halu lisätä konttivirtojen vastuullisuutta ei ole tyhjää puhetta. Olemme luoneet tuoteryhmän ratkaisuista, jotka parantavat asiakkaiden toimintaan, päästöihin ja resursseihin liittyvää tehokkuutta. Ympäristöteollisuudessa tuotteemme ja ratkaisumme parantavat koko teollisuuden tehokkuutta. Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä digitalisaatioon takaavat lisääntyvän kasvun ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmässä.

Tuotteidemme käyttö on järkevää, sillä ratkaisumme auttavat asiakkaita

 • vähentämään polttoaineen kulutusta,
 • pienentämään päästöjä,
 • parantamaan kilpailukykyä tehostamalla toimintaa sekä
 • vähentämään tarpeettomia konttien liikkeitä lastinkäsittelyssä ja minimoimaan ympäristövaikutuksia suhteessa siirrettyjen konttien määrään.

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmän osuus kokonaisliikevaihdosta oli 24 prosenttia vuonna 2020 (2019: 21).

 • Näkyvyys tunnistaa resurssien ja polttoaineen käytön tehottomuudet
 • Ohjelmisto- ja suunnittelujärjestelmä

 • Tuotteita toiminnan tukemiseksi mm. uusiutuvaan energiaan, päästöjen hallintaan, puhtaampiin teknologioihin ja tuotteisiin sekä resurssienhallintaan liittyvillä toimialoilla

 • Teknologiaa polttoaineiden käytön tehostamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi
 • Tuotteita ominaisuuksilla, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja mahdollistavat, että laivoissa olevat sähkötoimiset laitteet eivät tarvitse hydrauliikkaöljyä

 • Tuotteiden elinkaaren pidentämisen mahdollistavat huoltopalvelut ja tuotemuunnokset
 • Jälkiasennukset ja tuotemuunnokset

Työturvallisuus, toimitusketjun hallinta ja korkeat eettiset standardit

Cargotec korostaa oman toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja on asettanut selkeät turvallisuustasotavoitteet. Kehitys on ollut hyvää, ja keskitymme jatkossakin turvallisuuden kehitysohjelmiin ja -toimiin koko organisaatiossa

Seuraamme jatkuvasti suoriutumistamme ja asetamme vastuullisuustavoitteita, jotta varmistamme jatkuvan kehittymisen. Lue vastuullisuustavoitteistamme ja siitä, miten onnistuimme niissä vuonna 2020.

Mitä mieltä olet sivustosta?