menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Sijoittajapalvelut

Lisätietoja

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotec ei tapaa pääomamarkkinoiden edustajia vuosituloksen tai osavuositulosten julkaisua edeltävän kolmen viikon aikana.

Cargotec on sitoutunut viestimään aktiivisesti ja avoimesti kaikkien osapuolten kanssa riippumatta siitä, onko tieto myönteistä tai kielteistä yhtiölle. Yhtiö toimii kaikissa viestintätilanteissa läpinäkyvällä, uskottavalla, ennakoivalla ja johdonmukaisella tavalla. Tavoitteena on tarjota luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa yhtiön osakkeen oikean arvotuksen tueksi.

Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Cargotecin tiedonantovelvollisuutta suomalaisena listayhtiönä säätelevät Suomen ja Euroopan unionin lainsäädäntö, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Finanssivalvonnan säännöt, standardit ja suositukset, sekä yhtiön hallinnointiperiaatteet. Cargotec noudattaa tätä sääntelyä kaikessa viestinnässään.

Cargotecin hallitus on hyväksynyt tämän tiedonanto-ohjesäännön, jossa esitettyjen pääperiaatteiden mukaan Cargotec julkistaa osakkeen hintaan vaikuttavista asioista yhtiön sidosryhmille ja kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa.

Suomen arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen on Finanssivalvonta. Tärkein arvopaperimarkkinoita koskeva laki on arvopaperimarkkinalaki. Laki sisältää säännöksiä muun muassa yhtiöiden ja osakkeenomistajien tiedonantovelvollisuudesta, arvopapereiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden kaupasta, julkisista ostotarjouksista, lunastusvelvollisuudesta ja sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuuksista. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa näiden säännösten noudattamista.

Arvopaperimarkkinalaki määrittää tiedonantovelvollisuuden vähimmäisvaatimukset yhtiöille, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena tai jotka tarjoavat arvopapereita yleisölle. Annettavien tietojen on oltava riittäviä perustellun arvion tekemiseksi arvopapereista ja niiden liikkeeseenlaskijasta. Suomalainen pörssiyhtiö on velvollinen säännöllisesti julkistamaan tietoja muun muassa toimintansa tuloksesta ja taloudellisesta asemastaan sekä jatkuvasti velvollinen julkistamaan kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sen arvopaperien arvoon.

Tilaa tiedotteita

Valitse aihe +
 • Kaikki Cargotecin ja sen liiketoiminta-alueiden tiedotteet
 • Cargotecin pörssitiedotteet
 • Cargotecin pörssi- ja lehdistötiedotteet
 • Cargotecin pörssi-, lehdistö- ja johdon liiketoimet -tiedotteet
 • Vain Kalmarin tiedotteet
 • Vain Hiabin tiedotteet
 • Vain MacGregorin tiedotteet
 • Vain Naviksen tiedotteet
 • Ammattilehtitiedotteet
 • Johdon liiketoimet
Valitse kieli +
 • English
 • Finnish

​Tapaamispyynnöt

Tiina Aaltonen

Talous- ja rahoitusjohtajan sekä sijoittajasuhteiden assistentti
Puh. 020 777 4105
tiina.aaltonen(at)cargotec.com

Hanna-Maria Heikkinen

Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 020 777 4084
hanna-maria.heikkinen
(at)cargotec.com

Aki Vesikallio

Sijoittajasuhdepäällikkö
040 729 1670
aki.vesikallio(at)cargotec.com

Sijoittajasuhdetoiminta vuonna 2019

Tämä teksti on poiminta Cargotecin 2019-vuosikatsauksesta. Tältä sivulta löytyvät myös linkit vuosiraportointidokumentteihin.


13 sijoittajaa ja analyytikkoa vieraili syyskuussa 2019 Kalmarin ja Hiabin kokoonpanoyksiköissä Stargardissa Puolassa.

Vuonna 2019 Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto järjesti aktiivisesti erilaisia tapahtumia sijoittajille ja analyytikoille. Sijoittajasuhdetoiminnon lisäksi sijoittajatapaamisiin ja -tapahtumiin osallistuivat Cargotecin toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä liiketoiminta-alueiden johtajia ja muita liiketoiminta-asiantuntijoita.

Syyskuussa Cargotec järjesti Finnish Industrial Days -tapahtuman Shanghaissa yhdessä kolmen muun suomalaisen teollisuusyrityksen kanssa. Mukana olivat KONE, Wärtsilä ja Kemira. Noin 30 analyytikkoa ja sijoittajaa osallistui esityksiimme tapahtuman aikana. Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin edustajat valottivat niiden viimeaikaista kehitystä, markkinatilannetta sekä Kiinaa koskevia tulevaisuudensuunnitelmia.

Samoin syyskuussa Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto järjesti analyytikoille ja sijoittajille vierailun Hiabin ja Kalmarin pääkokoonpanoyksiköihin Puolan Stargardiin. Tapahtuman tarkoituksena oli tarjota analyytikoille ja sijoittajille mahdollisuus tavata paikallista johtoa ja saada parempi käsitys tuotantolaitoksistamme Puolassa. Vierailuun osallistui yhteensä 13 sijoittajaa ja analyytikkoa.

Kesäkuussa sijoittajasuhdetoiminto järjesti Helsingissä Service Day -tilaisuuden, jossa Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin huoltoliiketoimintojen johtajat esittelivät toimintojensa kasvumahdollisuuksia, strategioita ja kehitystrendejä sekä vuoden 2017 pääomamarkkinapäivän jälkeisiä saavutuksia. Maaliskuussa järjestetyssä Hiabin sijoittajaaamiaistilaisuudessa Helsingissä esiintyivät Hiabin johtaja Scott Phillips sekä muita Hiabin ylimmän johdon edustajia. Tilaisuuteen osallistui 20 sijoittajaa ja analyytikkoa.

Vuonna 2019 sijoittajasuhdetoiminto järjesti 19 roadshow’ta Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa ja Ranskassa. Osallístuimme myös lukuisiin konferensseihin ja seminaareihin, kuten SEB Industrial and Technology -seminaariin ja Carnegie Capital Goods -konferenssiin Tukholmassa sekä SEB-konferenssiin Kööpenhaminassa. Lisäksi Cargotec osallistui useisiin yksityissijoittajille suunnattuihin tilaisuuksiin sekä isännöi lukuisia sijoittaja- ja analyytikkotapaamisia Cargotecin pääkonttorilla Helsingissä ja muilla areenoilla.

Cargotecin tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkaisupäivät vuonna 2019 olivat 8.2., 25.4., 18.7. ja 22.10. Katsausten yhteydessä Cargotec järjesti tiedotusvälineille ja analyytikoille puhelinkonferenssit, joissa toimitusjohtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja esittelivät vuosineljänneksen tuloksen. Tiedotustilaisuuksia oli mahdollista seurata Cargotecin pääkonttorilla Helsingissä, reaaliaikaisina verkkolähetyksinä Cargotecin sijoittajasivustolla tai puhelinkonferenssin välityksellä. Lisäksi Cargotecin sijoittajasuhdetoiminto tuotti jokaisesta vuosineljänneksestä lyhyen videon, jossa kulloisen neljänneksen tulos esiteltiin tiiviisti. Tallenteet, videot ja aukikirjoitetut tapahtumatallenteet ovat saatavilla Cargotecin sijoittajasivustolla.

Palkintoja vuonna 2019
IR Magazine -lehti myönsi Cargotecin sijoittajasuhdetoiminnolle Best investor event (small to mid-cap) -palkinnon IR Magazine Awards - Europe 2019 -tapahtumassa. Voittajat valitaan
satojen analyytikkojen ja salkunhoitajien palautteen ja arvioiden perusteella. He kertovat käsityksensä siitä, mitkä yritykset tarjoavat Euroopan parasta sijoittajaviestintäpalvelua.

Analyytikot
Vuoden 2019 lopussa yhteensä 12 analyytikkoa seurasi Cargotecin osaketta Helsingissä, Tukholmassa ja Lontoossa. Analyytikoiden yhteystiedot sekä konsensusennusteet ovat
nähtävissä Cargotecin sijoittajasivustolla. Cargotec ei vastaa miltään osin analyytikoiden tai muiden pääomamarkkinoiden edustajien näkemysten sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta.

Mitä mieltä olet sivustosta?