menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ihmiset, terveys ja turvallisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Turvallisuus, hyvinvointi, työolot ja ihmisoikeudet on tunnistettu olennaisiksi aiheiksi sosiaalisen vastuun osa-alueella. Turvallisuus kattaa niin työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden turvallisuuden kuin tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden eteen ja pyrimme kohti nollan tapaturman tasoa niin omassa toiminnassamme kuin tuotteidemme, palvelujemme ja ratkaisujemmekin kautta. Työntekijämme on koulutettu toimimaan turvallisesti. Asetamme aina turvallisuuden etusijalle. Työntekijöidemme hyvinvoinnin varmistaminen korostui entisestään kuluneen vuoden aikana, kun koronaviruspandemia asetti terveyden ja turvallisuuden toiminnan keskiöön. Organisaatiomme noudattaa viranomaisten suosituksia ja määräyksiä kaikkialla maailmassa. Yksikkömme myös jakavat parhaita käytäntöjä työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme terveyden ja turvallisuuden varjelemiseksi.

Turvallisuustasoa seurataan ensisijaisesti työtapaturmataajuudella (IIFR, tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). Cargotecin työturvallisuustaso laski hieman vuoden 2021 kuluessa. Kokoonpanoyksiköt ja muut kuin kokoonpanoyksiköt sisältävä yhtiötason tapaturmataajuus viimeiseltä 12 kuukaudelta (IIFR) nousi hieman ja oli 6,0 (2020: 5,2). IIFR-luku heikkeni kokoonpanoyksiköissä ja oli 7,3 (2020: 3,4). Heikkeneminen johtui komponenttipulan aiheuttamista häiriöistä tuotantoprosesseissa. Huoltoorganisaatioissa ja muissa kuin kokoonpanoyksiköissä IIFR-luku sen sijaan parani edellisvuodesta ja oli 5,3 (2020: 6,2). Vuoden 2021 tapaturmataajuustavoite oli alle viisi kaikissa toiminnoissa. 

Vuoden 2022 IIFR-tavoitteemme on edelleen alle 5,0 koskien kaikkia toimintoja, eli sama kuin vuonna 2021. Pyrimme tavoitteeseen täsmätoimenpiteillä sekä terveys- ja turvallisuusohjesäännöillä, jotka rohkaisevat ennakoivaan raportointiin ja tehostavat läpinäkyvyyttä. Keskitymme korkealaatuisen turvallisuuskulttuurin luomiseen lisäämällä työntekijöiden turvallisuustietoisuutta ja sitouttamalla yhtiön johtoa turvallisuusaiheisiin vielä nykyistäkin vahvemmin. Turvallisuusosaamisen ja -kulttuurin vahvistamiseksi järjestimme vuoden aikana erilaisia turvallisuuskampanjoita ja käynnistimme maailmanlaajuisia koulutuksia koko organisaatiossa. Koronapandemian vuoksi työntekijöiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen kiinnitettiin enemmän huomiota. Teemme jatkuvasti töitä turvallisuuskulttuurin eteen ja pyrimme kohti nollan tapaturman tasoa sekä omassa toiminnassamme että tuotteidemme, palvelujemme ja ratkaisujemme kautta. 

Mitä mieltä olet sivustosta?