menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ihmiset, terveys ja turvallisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Turvallisuus, hyvinvointi, työolot ja ihmisoikeudet on tunnistettu olennaisiksi aiheiksi sosiaalisen vastuun osa-alueella. Turvallisuus kattaa niin työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden turvallisuuden kuin tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Työntekijöiden sitoutumisella tarkoitetaan henkistä ja emotionaalista sidettä, jota työntekijät tuntevat tekemäänsä työtä, tiimejään ja koko organisaatiota kohtaan. Vuotuinen sitoutumiskyselymme Compass kannustaa työntekijöitä kertomaan mielipiteensä esimerkiksi työn ja yksityiselämän tasapainosta, hyvinvoinnista, sosiaalisesta vastuusta, esimiestyöstä ja työilmapiiristä. Työntekijöiden liiketoiminta-alueestaan, organisaatiostaan, johtajistaan ja kollegoistaan kertomien tietojen pohjalta voidaan suunnitella asianmukaisia toimia kaikille paremman työympäristön rakentamiseksi. 

Vuoden 2021 kyselyn vastausprosentti oli 76, mikä on melkein neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Kyselyssä oli yhteensä 42 monivalintakysymystä ja kaksi avointa kysymystä. Parhaan tuloksen, 82 prosenttia, sai Tiimien ilmapiiri -kategoria. Vastuullisuuteen liittyvien kysymysten kokonaistulos oli 81 prosenttia. Compass-kyselyn oheen otettiin vuoden aikana käyttöön kuukausittain toteutettava People Pulse ‑kysely, jolla seurataan työntekijöiden hyvinvointia ja selviytymistä vaikeissa olosuhteissa Kyselyissä työntekijät saavat mahdollisuuden kertoa nimettömästi tuntemuksistaan ja siitä, miten he jaksavat nykyisissä olosuhteissa.

Lisäksi henkilöstöanalytiikkaa kehitetään jatkuvasti, jotta se antaisi paremman tuen eri prosesseille toivottujen tulosten ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Keskeiset koontinäkymät ja mittarit jaetaan HR-kumppaneille heidän päätöksentekonsa ja suunnittelunsa tueksi. 

Mitä mieltä olet sivustosta?