menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmasto ja ympäristö

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta.

Teemme kovasti töitä, jotta voimme olla entistäkin avoimempi ja toiminnaltaan läpinäkyvämpi yhtiö. Parannamme myös jatkuvasti viestintää sidosryhmiemme kanssa lisätäksemme ympäristötietoisuutta ja parantaaksemme ympäristöasioiden hallintaa. Olemme ennakoivasti yhteydessä sidosryhmiimme keskustellaksemme heidän kanssaan keskeisimmistä kestävän kehityksen aiheista. Kuluneen vuoden aikana olemme myös ottaneet osaa useisiin kestäviä investointeja käsitteleviin konferensseihin.

Vuosiraportointi

Vuosikertomus koostuu vuosikatsauksesta ja taloudellisesta katsauksesta. Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Yhdessä vuosikertomuksen kanssa Cargotec julkaisee myös englanninkielisen GRI-indeksin vuodelle 2021. Vuosikatsaus ja GRI-indeksi pyrkivät kuvaamaan Cargotecin strategiaa ja sen toteutumista vuonna 2021, yrityksen arvonluontiprosessia sekä vastuullisuuskysymysten merkitystä osana Cargotecin liiketoimintaa.

Raportoimme kestävän kehityksen toiminnastamme GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti. GRI-indeksi on riippumattoman varmentajan tarkastama.

Sijoittajakyselyt

Raportoimme toiminnastamme useille kolmansille osapuolille, jotka toimittavat meille kestävyysluokituksia. Luokitukset tukevat osaltaan sidosryhmiä arvioimaan yhtiömme kestävän kehityksen tasoa.

Olemme myös toimittaneet tietoja CDP-organisaatiolle yhtiöstämme vuodesta 2010 lähtien ja vuonna 2021 Cargotec saavutti B-luokituksen ilmasto-ohjelmassa.

Muut sijoittajakyselyt:

 

Mitä mieltä olet sivustosta?