menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Yhteiskunta ja kaupankäynti

Maailmankaupan keskeisenä toimijana varmistamme jokapäiväisten tarvikkeiden toimittamisen miljoonille ihmisille ja tarjoamme kestäviä, turvallisia ja tehokkaita tavaravirtoja. Globaali mittakaavamme ja läsnäolomme kaikilla logistiikkaketjun alueilla tarkoittavat, että meillä voi olla merkittävä vaikutus yksilöihin ja yhteisöihin maailmanlaajuisesti.

Vastuullisena työnantajana meidän on harjoitettava liiketoimintaa eettisellä ja säännöstenmukaisella tavalla koko arvoketjussa. Harjoittamalla vastuullista liiketoimintaa ja tekemällä hankinnat vastuullisesti voimme edistää yhteiskunnallista vakautta ja reilua kauppaa. Ratkaisumme mahdollistavat kaupan, josta maailma on riippuvainen, ja tekevät osaltaan logistiikkaprosesseista tehokkaampia, vastuullisempia ja turvallisempia teillä, satamissa ja merillä ympäri maailmaa.

Cargotecin hankinnoista vastaavat kunkin liiketoiminta-alueen suorat hankintatoiminnot ja keskitetty epäsuorien hankintojen toiminto. Toimitusketjuosaaminen on liiketoimintamallimme olennainen osa. Cargotec on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan sekä toimintansa kestävään johtamiseen ja kehittämiseen. Pidämme vastuullisuudesta huolen koko arvoketjussamme ja odotamme toimittajiltamme samaa. Kaikkien Cargotecin työntekijöiden ja yhtiön hankintatoimintaan liittyvien kolmansien osapuolten on noudatettava Cargotecin eettisiä toimintaohjeita. 

Cargotecin sitoutuminen vastuullisuuteen kattaa koko toimitusketjun. Cargotecin toimittajilta edellyttämät normit on määritelty Cargotecin liikekumppaneiden eettisiksi toimintaohjeiksi. 

Yhdistymisvapaus ja ihmisoikeudet sekä lapsityövoiman ja pakkotyön kieltäminen ovat esimerkkejä perusperiaatteista, joita Cargotec vaatii toimittajiltaan. Valvomme ja seuraamme kolmansien osapuolten toimituksia, suhteitamme kolmansiin osapuoliin sekä liikekumppaneiden eettisten toimintaohjeiden noudattamista säännöllisesti toimittajien tarkastus- ja itsearviointiprosessien puitteissa. Kaikki hankinnat toteutetaan siten, että Cargotecin eettiset, ympäristöä koskevat ja yhteiskunnalliset standardit toteutuvat koko toimitusketjussa.

Cargotec arvostaa vakiintuneita ja paikallisia toimittajia kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Valitsemme toimittajamme huolellisesti ja objektiivisten tekijöiden, kuten laadun, luotettavuuden, toimitusehtojen ja hinnan perusteella. Kaikilta toimittajilta edellytetään lakien ja määräysten sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien noudattamista. Jatkoimme vuonna 2021 toimittajien vastuullisuusohjelmamme kehittämistä, joka keskittyy toimitusketjussamme esiintyvien riskien tai rikkomusten ehkäisyyn. 

Cargotecin toimittajia koskevissa kriteereissä edellytetään ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristölainsäädännön noudattamista. Kriteerit sisältävät lisäksi säännöstenmukaisuuden tarkastuksia työolojen, ihmisoikeuksien, korruption torjunnan ja ympäristönsuojelun alueilla. Viidesosa toimittajien arvioinnin tarkistuslistan kysymyksistä käsittelee näitä teemoja. 

Kuluneen vuoden aikana Cargotec haki jäsenyyttä Responsible Minerals Initiative (RMI) -aloitteessa. Toimialan yhteisen aloitteen tavoitteena on kehittää liiketoimintakäytäntöjä, jotka tukevat vastuullista mineraalien hankintaa maailmanlaajuisesti. Vaikka Cargotec ei hanki mineraaleja suoraan kaivoksilta, sulattamoilta tai jalostamoilta, yhtiössä tiedostetaan, että arvoketjun loppupään toimijana se voi vaikuttaa konfliktien, ihmisoikeusloukkausten sekä mineraalien louhintaan liittyvien ympäristökysymysten ratkaisemiseen vahvojen sidosryhmäkumppanuuksien avulla. Aiomme käyttää RMI-työkaluja niin kutsuttujen konfliktimineraalien ja koboltin alkuperän avoimuuden lisäämiseksi. Tämä sisältää due diligence -työkalun yrityksille ja Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) -prosessin niiden sulattamojen ja jalostamojen tarkastamiseen, jotka ovat toimitusketjussa avainasemassa määriteltäessä mineraalien alkuperä. 

Tuotteisiimme sisältyvien vaarallisten aineiden hallinta on myös ollut yksi painopistealueemme. Olemme ottaneet käyttöön tietokannan, joka auttaa meitä ilmoittamaan viranomaisille lakisääteiset velvoitteemme REACH-asetuksen, SCIP-tietokannan ja muiden määräysten osalta ja joka myös tukee meitä viestinnässä eri komponenttien toimittajien kanssa. Jatkamme keskustelua vaarallisista aineista toimittajien kanssa vuonna 2022. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on minimoida tällaisten aineiden määrä ja poistaa ne kokonaan tuotteistamme.

Mitä mieltä olet sivustosta?