menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ympäristö

Liiketoimintamme edellyttää luonnonvarojen käyttöä, ja arvoketjumme kaikissa vaiheissa syntyy ympäristöjalanjälki. Näemme nämä haasteet kuitenkin mahdollisuutena parantaa omaa liiketoimintaamme ja koko toimialaamme

Cargotecin suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät ilmastonmuutokseen ja materiaalien kiertoon. Seuraamme, huomioimme ja raportoimme myös muita ympäristövaikutuksia ja -päästöjä.

Pyrimme kestävien tavaravirtojen markkinajohtajaksi, ja tämä työ alkaa omasta toiminnastamme. Ilmaston ja kiertotalouden lisäksi seuraamme, käsittelemme ja raportoimme myös muita ympäristövaikutuksiamme.

Seuraamme omassa toiminnassamme jätettä, jätevesiä, mahdollisia vuotoja sekä ympäristöpoikkeamia. Vuotojen tiimoilta valvomme myös asiakkaidemme työmaiden tapauksia. Toiminnassamme syntyvä jäte on lähes kokonaan kierrätettävää, sillä se koostuu pääosin metalliromusta, puusta ja paperista. Näiden materiaalien kierrätettävyysaste on yli 80 %. Kokoonpanoprosessimme eivät ole vesi-intensiivisiä, ja vettä käytetään vain työntekijöiden tarpeisiin, ei teollisiin tarkoituksiin.

Katso lisätietoja vuoden GRI-indeksistämme.

Mitä mieltä olet sivustosta?