menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Arvonluonti

Lue lisää arvonluonnista täällä.

Nettovaikutus

Cargotec osallistui Upright Project -hankkeen Net Positive Nordics -tutkimusyhtymään vuonna 2020. Upright-hankkeen tehtävä on kannustaa yrityksiä optimoimaan nettovaikutuksensa ympäröivään maailmaan. Se tarkoittaa muutosta tulosten mittaamisesta vaikutuksen mittaamiseen, eli siihen, mitä saamme aikaiseksi käyttämillämme resursseilla.

Nettovaikutus lasketaan Cargotecin tarjoamista tuotteista ja palveluista, ja laskelmissa huomioidaan yrityksen koko arvoketju. Uprightin tieteellisiin artikkeleihin perustuva nettovaikutuksen laskentamalli analysoi yrityksen vaikutuksia neljällä alueella: ympäristö, terveys, yhteiskunta ja tieto. 

Profiilissamme nousevat esiin positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan, mitkä syntyvät infrastruktuurin kehittämisestä sekä työpaikkojen ja verotulojen luomisesta. Se osoittaa, että lastinkäsittely on välttämätöntä nyky-yhteiskunnan toiminnalle ja että Cargotec toteuttaa tehtäväänsä: sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla.

Kasvihuonekaasu- ja muut päästöt ovat Cargotecin suurin negatiivinen vaikutus. Se aiheutuu tuotteidemme, erityisesti dieselkäyttöisten laitteiden, valmistuksesta ja käytöstä. Sitouduimme 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen juuri näiden negatiivisten ilmastovaikutusten pienentämiseksi.

Negatiivinen vaikutuksemme tiedon osa-alueella aiheutuu niukan ihmispääoman käytöstä koulutetun henkilöstömme muodossa. Huomattavasti suurempi positiivinen vaikutuksemme yhteiskuntaan kuitenkin kompensoi reilusti tämän negatiivisen vaikutuksen. Negatiiviset terveysvaikutuksemme liittyvät työtapaturmiin ja fossiilisten polttoaineiden karsinogeenisuuteen. Sähköistys- ja automaatiostrategiamme kompensoivat tätä vaikutusta tehokkaasti.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivustosta?