menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Yritykset ovat tavallisesti keskittyneet mittaamaan taloudellista tulosta (kuten tuloja ja liikevoittoa), mutta kasvavissa määrin yritysten odotetaan ottamaan huomioon myös liikevaihdon kasvun, marginaalien ja tuottojen ulkopuolisia tekijöitä. Meidän tulee ymmärtää yrityksen nettovaikutus myös ympäristöön, terveyteen, yhteiskuntaan ja tiedon lisäämiseen. Cargotecin toiminnassa kohti tavoitettaan tarjota sujuvampaa arkea älykkäillä tavaravirroilla syntyy erilaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan.

Uprightin datapohjainen malli mittaa yritysten kokonaisvaltaisia päästöjä, huomioiden niin positiiviset kuin negatiiviset vaikutukset. Nettovaikutusprofiili antaa kattavan kuvan yrityksen luomasta arvosta sekä siitä, mitä resursseja yritys käyttää ja mitä näillä resursseilla saavutetaan.

 

imagextpac.png

 

Cargotecin tärkein positiivinen vaikutus syntyy roolistamme tarjota välttämätöntä yhteiskunnallista infrastruktuuria. Joka päivä Cargotecin tuotteet, palvelut ja ratkaisut tekevät globaalista kaupankäynnistä älykkäämpää sekä pitävät olennaiset lastinkäsittely- ja logistiikkatoiminnot käynnissä.

Jatkuva innovointi ja maailmanluokan lastinkäsittelyn kehittäminen näkyy Cargotecin profiilissa uuden tiedon luomisena ja sen jakamisena. Tämän ansiosta logistiset toiminnot ovat tehokkaampia, laitteet kestävät pidempään ja siten myös vähentävät ympäristön kuormitusta. On kuitenkin huomioitava, että korkeasti koulutettujen ammattilaisten työllistäminen luo myös negatiivisia vaikutuksia. Työskennellessään Cargotecilla, nämä ammattilaiset eivät voi ratkoa muita globaaleja ongelmia.

Cargotecin keskeisellä liiketoiminnalla on hyvin vähän vaikutuksia ihmisten terveyteen. Joitakin negatiivisia vaikutuksia syntyy kuitenkin yrityksen arvoketjussa. Esimerkiksi laiva- ja rekkaliikenteessä tai satamassa tapahtuvat onnettomuudet vaikuttavat myös Cargoteciin negatiivisesti, sillä yrityksen tuotteet ja palvelut edesauttavat näiden logististen prosessien toimimista. Lisäksi laitteidemme polttomoottoreiden käytöstä aiheutuvat ilmansaasteet vaikuttavat negatiivisesti ihmisten terveyteen.

Suurin Cargotecin luoma negatiivinen vaikutus kohdistuu kuitenkin ympäristöön. Erityisesti tuotteidemme käytöstä aiheutuvat kasvihuonepäästöt erottuvat nettovaikutusprofiilissa. Lisäksi luonnonvarojen käyttö aiheuttaa päästöjä koko arvoketjussamme. Terästä käytetään monissa Cargotecin tuotteissa, ja teräsosien valmistamisesta syntyy kasvihuonepäästöjä. Olemme huomioineet tämän sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen edistääksemme negatiivisten ilmastovaikutusten hillitsemistä. 

Mitä mieltä olet sivustosta?