menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Olennaisuusarviointi

Olennaisuusarviointi

Teimme syksyllä 2019 olennaisuusarvioinnin ja päivitimme vastuullisuutemme painopistealueita keskeisten sidosryhmien antaman palautteen perusteella. Arvioinnin tulokset osoittavat, että ilmastoratkaisut ja turvallisuus ovat edelleen vaatimuslistan kärjessä. Vastuullisuuden olennaisimmat aihealueet on esitetty tiiviisti yllä ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan (ESG) teemojen mukaan. Olennaisuusarviointi ei muuttunut vuonna 2021, koska keskeiset aiheet ovat pysyneet samoina. 

Kaikkien sidosryhmien vastaukset osoittivat, että ilmastonmuutoksen torjunta ekotehokkailla ja vähähiilisillä ratkaisuilla on keskeisen tärkeää. Tämä kuvastaa sitä, että Cargotec voi vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen eniten tuotevalikoimansa kautta. Myös työntekijöiden ja tuotteiden turvallisuus korostuivat koko arvoketjussa. Cargotec on panostanut oman toimintansa ja tuotteidensa turvallisuuteen ja asettanut niille selkeät turvallisuustavoitteet.

Meidän näkemyksemme mukaan hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt, kuten tehokkaat riskienhallintaprosessit, ovat liiketoiminnan perusta. Edistämme avointa viestintää ja käymme avointa vuoropuhelua keskeisten sidosryhmiemme kanssa. Cargotecin hallitus on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Se esimerkiksi käsitteli ilmastoasioita useaan otteeseen vuoden 2021 aikana. GRI:n vaatimusten mukaan määritellyt olennaiset teemat sekä SASB:n vahvistamat teemat ja niiden rajat on ilmoitettu GRI-indeksin kohdassa 102-47.

Mitä mieltä olet sivustosta?