menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme ”sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla” haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa, ja covid-19-pandemia on vain korostanut kumppanuuksien merkitystä. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme. 

Vastuullisuudesta tuli vuonna 2020 tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Olemme  tehneet ilmastotavoitteemme suhteen lujasti töitä saattaaksemme toimintamme Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisimpien päämäärien mukaiseksi. Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.  

Kannamme ympäristövastuumme läpi koko arvoketjun

Ilmastonmuutos ja kasvihuonekaasupäästöt ovat vastuullisuuden ympäristöteemamme keskeinen painopistealue. Logistiikka-ala aiheuttaa merkittävän osan maailmanlaajuisista päästöistä, mutta meille tämä haaste on myös mahdollisuus. Kasvihuonekaasupäästöjä ehkäisevien tai alentavien tuotteiden ja teknologioiden valmistaminen muiden toimialojen käyttöön (esimerkiksi logistiikkasektorille) on keskeistä, kun pyrimme kohti vähähiilistä taloutta. Lastinkäsittelyratkaisuja tarvitaan satamissa, tavarankuljetusajoneuvoissa ja rahtialuksissa. Ihmisten hyvinvointi on riippuvaista keskeytymättömästä tavaraliikenteestä, joten ratkaisumme ovat välttämättömiä nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnalle. Cargotecilla on runsaasti mahdollisuuksia tukea asiakkaitaan vähentämään päästöjään, ja älykkäät ratkaisumme mahdollistavat laajemman yhteiskunnallisen siirtymän kohti kiertotaloutta. 

Cargotecin ekoratkaisujen tuoteryhmä koostuu ekotehokkaista tuotteista ja palveluista, jotka parantavat asiakkaidemme toiminnan vastuullisuutta konkreettisten ympäristöhyötyjen kautta. Lue lisää ekoratkaisujen tuoteryhmästämme täältä.

Toimimme eettisesti ja turvallisesti ja kehitämme työntekijöidemme osaamista

Liiketoiminnan menestys ja vastuullisuus eivät synny pelkästään siitä, mitä tehdään — myös se, miten tehdään, on tärkeää. Turvallisuus ja eettisyys ovat meille keskeisiä prioriteetteja. Cargotec on sitoutunut huolehtimaan ihmisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista kaikessa toiminnassaan sekä tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme osalta. Turvallisuuden asettaminen etusijalle näkyi myös koronapandemian aikana, kun ryhdyimme kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin työntekijöidemme turvallisuuden takaamiseksi. Haluamme varmistaa toimintamme eettisyyden ja suhtaudumme kaikkiin epäiltyihin väärinkäytöksiin vakavasti. Edistämme monin tavoin puheeksi ottamisen kulttuuria sekä tietoisuutta raportointikanavista, kuten Speak-Up-ilmoituskanavasta.

Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tarjoamme henkilöstöllemme tarvittavaa koulutusta esimerkiksi uuden LEARN-alustamme avulla.

Edistämme hyvää hallintotapaa ja kunnioitamme sidosryhmiämme

Mielestämme hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt, kuten tehokkaat riskienhallintaprosessit, ovat liiketoiminnan perusta. Cargotecin rehellisyyden kulttuuri alkaa ylimmästä johdosta, ja säännöstenmukaisuustyötämme tehdään rehellisyyden ja läpinäkyvyyden hengessä. On tärkeää huomata, että rehellisyys — korkeiden moraalisten periaatteiden noudattaminen —  on johdon vahvan sitoutumisen myötä iskostunut syvälle Cargotecin työkulttuuriin.

Cargotec allekirjoitti YK:n globaalin yritysvastuun Global Compact -aloitteen vuonna 2007. Global Compact -aloitteessa yrityksiä pyydetään omaksumaan, tukemaan ja toteuttamaan strategiassaan ja toiminnassaan sen ihmisoikeuksiin, työelämän periaatteisiin sekä ympäristöön ja lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyviä perusarvoja. Global Compact edistää yritysten mahdollisuuksia tukea YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa. YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta ohjaavat ihmisten, talouden ja ympäristön vaurauden kehitystä vuoteen 2030 asti. Yritysten rooli on merkittävä, koska tavoitteita ei voida saavuttaa pelkästään julkisen sektorin voimin. Uskomme vakaasti, että asemamme johtavana älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja tarjoavana yrityksenä antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa erityisesti kuuteen oikealla nimettyyn tavoitteeseen. 

Mitä mieltä olet sivustosta?