menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Ilmastotavoitteet

Vuonna 2021 olemme keskittyneet ilmastotavoitteiden edistämiseen. Haluamme vähentää arvoketjumme päästöjä miljoonalla tonnilla (vuoteen 2019 verrattuna) vuoteen 2024 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Edistääkseemme siirtymää kohti matalahiilijalkaista toimialaa ja vähentääksemme päästöjä käytännössä, Mission Climate ohjelma käynnistettiin toukokuussa. Ohjelman tavoitteena on hiilestä irtautuminen Cargotecin toimitusketjussa, omissa operaatioissa sekä tuotetarjoamassa. Samaan aikaan, tavoitteena on kiihdyttää innovaatioita kestävän kehityksen saralla.

Ekoratkaisut

Cargotecin ekoratkaisujen myynti edusti 19 prosenttia Cargotecin vuoden 2021 kokonaismyynnistä. Viime vuonna valmistauduimme tulevaa EU-taksonomiaa varten. Tavoitteenamme on ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteerien uudistaminen EU:n  taksonomia-asetuksen mukaisesti. Ratkaisujemme taksonomia-asetusten mukaisuuden varmistamiseksi olemme toteuttaneet useita elinkaarilaskelmia vuoden 2021 aikana. Elinkaarilaskelmapilotit ovat osoittaneet oikeaksi hypotesiimme siitä, että laitteideme sähköiset versiot tuottavat merkittävästi pienemmän määrän kasvihuonepäästöjä. Vuoden 2022 tavoitteenamme on tarkastella ekoratkaisutarjontaa EU-taksonomian kriteerien valossa.

Vastuullinen hankinta

Vuonna 2021 otimme edistysaskelia vastuulliseen hankinnan saralla ja uudistimme toimittajien vastuullisuuden riskiarvointia. Uudistuksen yhteydessä kehittimme liikekumppanien eettistä toimintaohjettamme. Se pitää piirissään nyt myös kolmannet osapuolet toimittajien lisäksi. Samanaikaisesti se myös uudelleennimettiin yhteistyökumppanien eettiseksi toimintaohjeeksi. Työtä tullaan viimeistellään vuoden 2022 aikana. Tavotiteena on panna käytäntöön uudistetut prosessit osana kestävän hankinnan ohjelmaa.

Turvallisuus

Covid-19 tilanteesta johtuva haasteellinen tilanne jatkui lävitse vuoden. Turvallisuustasomme laski vuoden 2021 aikana. Cargotecin IIFR oli 6,0 (2020: 5,2). Cargotecin kokoonpanoyksiköiden työtapaturmataajuus (IIFR) heikkeni 7,3:een (3,4). Heikentynyt tulos johtuu häiriöistä tuotantoprosessissa, jotka aiheutuivat materiaalipulasta. Samaan aikaan IIFR parantui 5,3:een (6,2) huoltoliiketoiminnan saralla sekä muissa yksiköissä, jossa ei ole tuotantoa. Koko oganisaatiomme tavoite oli laskea IIFR alle 5 yksikön.

Tavoitteenamme vuodelle 2022 on laskea IIFR:n taso alle 5:n. Pyrimme tätä tavoitetta kohti kohdennetuilla toimenpiteillä ja turvallisuus - ja terveystoimintaperiaatteilla, jotka kannustavat aktiiviseen raportointiin ja läpinäkyvyyden lisäämiseen. Työmme keskittyy kulttuurin vaalimiseen, jossa on korkeat turvallisuusstandardit. Tämä pitää sisällään turvallisuustietoisuuden lisäämisen työntekijöiden keskuudessa sekä aikaisempaakin vankemman sitoutumisen turvallisuusasioihin johtamisessa.

Kehityksen mittaaminen

2021 aikana Cargotecin rehellisyysindeksi parani kolme prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, kohotessa 76 prosenttiin. Rehellisyys-indeksi on kattava mittari, joka koostuu Compass - henkilöstökyselyn kolmesta kategoriasta: 1) Kestävä kehitys, 2) Ylpeys ja toivo sekä 3) Johtajuus.

Kestävä kehitys  kattaa henkilöstön näkökulmia esimerkiksi eettistä toimintaohjetta, reilun kohtelun, turvallisuuden sekä ympäristön kestävyyden kannalta. Ylpeys & toivo mittaa sitä miten ylpeitä työntekijät ovat yrityksestä sekä posiitivista näkökulmaa tulevaisuuden suunnasta. Johtajuuteen liittyvä kysymys rakentaa johtajuuden parissa tehdyn työn päälle ja mittaa johtajuuden laatua henkilöstön silmissä. Olemme johtajuudessa asettaneet pitkäaikaiseen tavoitteen saavuttaa yli 80 % myötämielinen tulos.


2022 tavoitteet (2024-2026)

- Kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän vähentäminen arvoketjussamme vuoden 2019 tasosta miljoonalla tonnilla (2024)

- Vastuullisen hankinnan ohjelman implementointi (2022)

- IIFR <5.0 kaikissa toiminnoissa (2022) (<3.5 vuoteen 2026 mennessä) 

- 55 prosenttia omassa toiminnassa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energianlähteistä

- Arvioi ekoratkaisutarjontaa EU-taksonomian kriteerien valossa (2022)

- 100 % työntekijöistä suorittanut eettisen toimintaohjeen verkkokurssin (2022)

- Rehellisyys-indeksin parantaminen >76 % myötämielisyyteen (2021: 76 %)

 

Mitä mieltä olet sivustosta?