menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin vastuullisuus

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus.

Cargotecin vastuullisuustyö perustuu kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen lähestymistapaan, joka ottaa huomioon ympäristöön, ihmisiin, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat. Sitoutumalla 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen pyrimme tuottamaan lisäarvoa kaikille sidosryhmille. Tiedostamme ilmastotoimien kiireellisyyden ja pidämme muutosta kohti vastuullisesti toimivaa yhteiskuntaa merkittävänä ilmiönä, joka muuttaa koko toimialaamme.

Lue lisää

Tuemme muutosta kohti vaurasta ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Tavoitteellamme — sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla — haluamme edistää alamme resurssitehokkuutta matkalla kohti vähähiilistä taloutta, jossa ympäristöhaasteet muuttuvat mahdollisuuksiksi. Ilmastotavoitteidemme saavuttaminen edellyttää yhteistyötä kaikkien arvoketjun toimijoiden kanssa. Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja kaikkien osallisuudesta huolehtiminen liittää sosiaaliset ja hyvään hallintotapaan liittyvät osa-alueet ilmastotavoitteeseemme.

Ilmastonmuutoksella on ympäristövaikutusten ohella merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Siksi velvollisuutemme on toimia nyt, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia taloudellisesta vakaudesta ja terveestä maapallosta.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Cargotecin tärkeimmät sidosryhmät ovat sen asiakkaat, henkilöstö, toimittajat ja sijoittajat. Muita sidosryhmiä ovat viranomaiset, tutkimus- ja oppilaitokset, toimialajärjestöt, paikallisyhteisöt ja media. Tärkeimpien sidosryhmien määrittelyssä on arvioitu sekä niiden mahdollista vaikutusta omaan organisaatioomme että Cargotecin mahdollista vaikutusta niihin. Tiivis yhteistyö asiakkaidemme, toimittajiemme, henkilöstömme ja osakkeenomistajiemme kanssa varmistaa tehtävämme toteutumisen: sujuvampaa arkea älykkäämmillä tavaravirroilla. 

Älykkäiden tavaravirtojen globaalina markkinajohtajana haluamme huomioida vastuullisuuteen liittyvät aiheet, kuten kiertotalouden ja toimialamme ilmastovaikutukset. Cargotecin digitaalisissa kanavissa julkaisemamme tarinat, artikkelit ja muu sisältö ovat lisänneet sekä yhtiömme sisäistä että sidosryhmiemme tietoisuutta toimialamme roolista ilmastohaasteessa. Cargotecin liiketoiminta-alueet ovat myös korostaneet ekotehokkuutta markkinoinnin ja viestinnän sisällöissään. Lisätietoja aiheesta on sivulla cargotec.com/sbt.

Käymme avointa ja läpinäkyvää vuoropuhelua eri sidosryhmiemme kanssa, vastaamme aktiivisesti tietopyyntöihin ja annamme ennakoivasti tietoa verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa ja suoralla viestinnällä. Jatkuvalla vuoropuhelulla ja yhteistyöllä sidosryhmien kanssa pystymme tunnistamaan mahdollisuuksia arvonluontiin ja saamme palautetta vastuullisuustavoitteiden asettamista varten. Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, luottamuksellisuus ja pörssisääntöjen noudattaminen ohjaavat kaikkea viestintäämme. Esimerkkejä vuorovaikutuksestamme sidosryhmien kanssa:

  • Asiakkaatautamme asiakkaitamme parantamaan heidän toimintansa kestävyyttä ekotehokkailla laitteillamme, digitaalisilla ratkaisuillamme ja palveluillamme. Liiketoiminta-alueemme keräävät säännöllisesti asiakaspalautetta ja käyvät aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden kanssa sekä henkilökohtaisissa kohtaamisissa että markkinoinnin, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median välityksellä.
  • Henkilöstökorkean turvallisuustason edistäminen, monimuotoisuus, osallistaminen, tasavertaiset mahdollisuudet ja työntekijöidemme osaamisen tehostaminen. Työnantajana Cargotec haluaa keskittyä erityisesti henkilöstön kehittämiseen ja maailmanluokan johtajien kasvattamiseen. Työntekijämme pääsevät ääneen esimerkiksi esimiesten ja tiimiläisten säännöllisissä henkilökohtaisissa keskusteluissa ja ryhmäkeskusteluissa, henkilöstökokouksissa sekä erilaisten digitaalisten kanavien kautta niin paikallisesti kuin globaalistikin.
  • Sijoittajatsijoittajatapahtumat ja -tapaamiset tehostavat vuoropuhelua sijoittajien kanssa. Cargotecin sijoittajapalveluiden tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinatoimijoilla on aina oikeat ja riittävät tiedot Cargotecin osakkeen käyvän arvon määrittämisen tueksi.
  • Toimittajatliiketoiminta- ja vastuullisuustavoitteemme voidaan saavuttaa vain yhteistyössä toimittajiemme kanssa. Strategisten toimittajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on vaalia molempia osapuolia hyödyttäviä pitkäjänteisiä suhteita, joilla edistetään innovaatioita ja kilpailuetua.
  • Tutkimus- ja koulutuslaitoksetCargotec tekee runsaasti yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa kaikkialla maailmassa. 
  • Paikallisyhteisöt Cargotecin toimipaikat ovat aktiivisia yhteisöjensä jäseniä. Meillä on pitkät hyväntekeväisyysperinteet, erityisesti joulun aikaan.
  • ViranomaisetCargotecilla on toimintaa 50 maassa, ja teemme niissä kaikissa yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa toimintamme säännöstenmukaisuuden varmistamiseksi.
  • Mediaselkeä ja tarkka viestintä ja tiedottaminen. Cargotec järjestää lehdistötapaamisia muun muassa merkittävien kauppojen ja tulosjulkistusten yhteydessä. Julkaisemme vuosittain kymmeniä lehdistötiedotteita lukuisista eri aiheista.
  • Kumppanit ja kansalaisjärjestöt — edistämme kestävän kehityksen periaatteita yhdessä esimerkiksi YK:n, OECD:n ja ILO:n kanssa.

Lisätietoja on GRI-indeksin kohdassa 102-43.

Mitä mieltä olet sivustosta?