menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Eettinen liiketoiminta

Me Cargotecillä ymmärrämme, että menestyksekkäässä ja vastuullisessa liiketoiminnassa ei ole kyse pelkästään siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, miten toimimme. Eettiset toimintaohjeemme määrittävät yleiset periaatteet, joiden mukaan toimimme ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan ja harjoitamme liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti. Meille on tärkeää, että eettisten toimintaohjeidemme periaatteet pannaan täytäntöön ja että niitä noudatetaan käytännössä. Tämä koskee sekä meitä itseämme että meidän lukuumme toimivia. Eettisyyden ja vastuullisuuden viitekehyksemme ohjaa eettisten toimintaohjeidemme toteutumista käytännössä.


Miksi eettisyydellä on merkitystä kuormankäsittelyssä?

Cargotec harjoittaa globaalia liiketoimintaa. Meillä on myyntiä yli 170 maahan ja oma toimisto noin 50 maassa. Toimialallamme on omat vastuullisuuteen liittyvät haasteensa, jotka liittyvät esimerkiksi liiketoimintaan kehittyvillä markkinoilla, tarjouskilpailuihin osallistumiseen valtio-omisteisten asiakkaiden suurissa hankkeissa sekä myyntiedustajien käyttöön maissa, joissa meillä ei ole omaa myyntitoimistoa. Haluamme kuitenkin nähdä nämä haasteet mahdollisuuksina, ja keskittymällä eettisyyteen ja vastuullisuuteen haluamme varmistaa, että pystymme harjoittamaan pitkäjänteistä, kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ja olemaan luotettu yritys. Haluamme, että työntekijämme, asiakkaamme, omistajamme ja muut sidosryhmämme pitävät meitä vastuullisena, turvallisena ja läpinäkyvänä yrityksenä.

Mitä mieltä olet sivustosta?