menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Eettinen liiketoiminta

Me Cargotecillä ymmärrämme, että menestyksekkäässä ja vastuullisessa liiketoiminnassa ei ole kyse pelkästään siitä, mitä teemme, vaan myös siitä, miten toimimme. Eettiset toimintaohjeemme määrittävät yleiset periaatteet, joiden mukaan toimimme ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan ja harjoitamme liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti. Meille on tärkeää, että eettisten toimintaohjeidemme periaatteet pannaan täytäntöön ja että niitä noudatetaan käytännössä. Tämä koskee sekä meitä itseämme että meidän lukuumme toimivia. Eettisyyden ja vastuullisuuden viitekehyksemme ohjaa eettisten toimintaohjeidemme toteutumista käytännössä.


Miksi eettisyydellä on merkitystä kuormankäsittelyssä?

Cargotec harjoittaa globaalia liiketoimintaa. Meillä on myyntiä yli 170 maahan ja oma toimisto noin 50 maassa. Toimialallamme on omat vastuullisuuteen liittyvät haasteensa, jotka liittyvät esimerkiksi liiketoimintaan kehittyvillä markkinoilla, tarjouskilpailuihin osallistumiseen valtio-omisteisten asiakkaiden suurissa hankkeissa sekä myyntiedustajien käyttöön maissa, joissa meillä ei ole omaa myyntitoimistoa. Haluamme kuitenkin nähdä nämä haasteet mahdollisuuksina, ja keskittymällä eettisyyteen ja vastuullisuuteen haluamme varmistaa, että pystymme harjoittamaan pitkäjänteistä, kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ja olemaan luotettu yritys. Haluamme, että työntekijämme, asiakkaamme, omistajamme ja muut sidosryhmämme pitävät meitä vastuullisena, turvallisena ja läpinäkyvänä yrityksenä.

Eettisyyden ja vastuullisuuden viitekehyksemme ohjaa eettisten toimintaohjeidemme toteutumista käytännössä. Viitekehys perustuu parhaisiin käytäntöihin, jotka on määritetty kansainvälisesti tunnetuissa ohjeissa, kuten US Sentencing Guidelines- ja UK Bribery Act Adequate Procedures -ohjeissa. Viitekehys perustuu johtajuuteemme. Sen perimmäisenä tarkoituksena on ohjata päätöksentekijöitä ja varmistaa, että päätöksissä otetaan myös eettisyys ja vastuullisuus huomioon. Joskus tämä voi jopa tarkoittaa kieltäytymistä kaupoista, jotka eivät ole läpinäkyviä. Joskus päätöksiin puolestaan liittyy kurinpitotoimia eettisiä toimintaohjeitamme rikkoneita työntekijöitä kohtaan tai heidät voidaan irtisanoa. Meillä voi olla ohjeistuksia, menettelytapoja ja verkkokursseja, mutta jos viitekehys ei vaikuta liiketoimintapäätöksiin eikä ole osa jokapäiväistä johtamista, sillä ei ole pitkän aikavälin vaikutusta.

Viitekehyksen perimmäisenä tarkoituksena on estää, havaita ja korjata eettisten toimintaohjeidemme todelliset tai oletetut rikkomukset. Ehkäisevään työhön kuuluu käyntejä yksiköissämme ja erilaisten riskiarvioiden tekemistä, selkeitä ohjeita ja menettelytapoja ja niitä koskevan tietoisuuden varmistamista erilaisilla koulutus- ja viestintähankkeilla. Edellytämme kaikkien työntekijöidemme osallistuvan eettisiä toimintaohjeitamme koskevaan peruskoulutukseen joko verkko-oppimisen tai henkilökohtaisten koulutusten kautta. Lisäksi järjestämme keskeisissä riskiasemissa toimiville työntekijöille henkilökohtaisia koulutustyöpajoja tietyistä aiheista, kuten lahjonnan ja korruption estämisestä.

Voidaksemme varmistaa, että havaitsemme väärinkäytökset, sisäisen valvonnan viitekehyksessämme on joukko vastuullisuuteen liittyviä valvontatoimia. Ne liittyvät esimerkiksi myyntiedustajiin, riskien osalta keskeisiin palveluntarjoajiin, lahjoihin ja edustamiseen sekä rahakorvauksiin ja kulujen valvontaan. Tarjoamme myös useita kanavia huolenaiheiden esittämiseen, kuten ulkoisesti ylläpidetyn Speak-Up-kanavan, jossa ilmoituksia voi tehdä nimettömästi ja luottamuksellisesti. Ongelmista voi ilmoittaa myös suoraan E&C-tiimille yhteisen postilaatikon kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä. Myös ulkopuoliset tahot voivat käyttää näitä kanavia, katso yhteydenotot ja Speak-Up. Suhtaudumme väärinkäytösepäilyksiin vakavasti ja tutkimme ne eettisissä toimintaohjeissamme kuvatun prosessin mukaisesti.

Eettisyyden ja vastuullisuuden viitekehyksemme keskeinen osa on varmistaa riittävä reagointi, johon kuuluu väärinkäytösten perimmäisten syiden korjaaminen esimerkiksi ottamalla käyttöön tarkistettuja ohjeistoja, prosesseja ja valvontatoimia. Reagointiin voi sisältyä myös kurinpitotoimia, kuten eettisiä toimintaohjeita koskevia keskusteluja, kirjallisia varoituksia ja irtisanomisia.

Organisaatio
Eettisyyden ja vastuullisuuden organisaatio on vastuussa viitekehyksen suunnittelusta ja siihen liittyvästä tuesta ja ohjeistuksesta. Tähän sisältyy esimerkiksi työmaakäyntien ja riskiarvioiden tekeminen, ohjeistuksien ja menettelytapojen laatiminen, koulutusten järjestäminen, tutkimusten tekeminen sekä johdon tukeminen reagointi- ja korjausprosessissa.


Johdon valvonta
Eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää työtä valvovat laajennetun johtoryhmän eettisten toimintaohjeiden asiantuntijaryhmä ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnat. Eettisten toimintaohjeiden asiantuntijaryhmä on kuukausittain kokoontuva foorumi, joka järjestetään laajennetun johtoryhmän kokouksen yhteydessä. Eettisyydestä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja raportoi eettisiin toimintaohjeisiin liittyvien tapausten tilasta, ja ryhmä käsittelee ja valvoo kurinpito- ja korjaustoimia. Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta pidetään ajan tasalla eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä asioista vähintään neljännesvuosittain. Koko hallitus pidetään ajan tasalla eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyvistä asioista vähintään kerran vuodessa.

SpeakUp-kanava
SpeakUp-kanavamme kautta voi ilmoittaa eettisten toimintaohjeiden rikkomuksia koskevista epäilyistä. SpeakUp-kanavalla voi tehdä ilmoituksen nimettömästi, lisätietoa ja linkin palveluun löydät täältä.  

Mitä mieltä olet sivustosta?