menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä

Cargotec on ekotehokkaan tuotesuunnittelun ja tehokkuutta edistävien ratkaisujen edelläkävijä. Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat asiakkaitamme vähentämään polttoaineen kulutusta, pienentämään päästöjä sekä parantamaan kilpailukykyä tehostamalla toimintaa. Tavoitteemme on vähentää tarpeettomia konttien liikkeitä lastinkäsittelyssä ja minimoida ympäristövaikutuksia suhteessa siirrettyjen konttien määrään.

Tiedämme, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan on kaikkea muuta kuin ohi. Tavoitteemme on parantaa toimialamme käytäntöjä ja edistää sen ekotehokkuutta. Haluamme tukea kiertotaloutta ja etsimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristötoimialalla.

Lue lisää

Tarjoomamme parantaa prosessien tehokkuutta ja näkyvyyttä, esimerkiksi MacGregor PlusPartner- ja Navis Automation –ratkaisut auttavat resurssien tehottoman käytön tunnistamisessa. Ratkaisumme tukevat toimintaa kasvavilla ympäristötoimialoilla, ja teknologiamme selvästi parantavat polttoainetehokkuutta. Lisäksi huoltoliiketoimintamme voi pidentää tuotteiden elinkaarta, luoda tuotemuunnoksia ja modernisoida käytössä olevia tuotteita.

Ekotehokkuutta edistävän valikoiman arviointiprosessi
Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmässä Cargotecin liiketoiminta-alueiden ekotehokkuutta edistävät tuotteet ja ratkaisut on luokiteltu neljään kategoriaan sen perusteella, mitä ekotehokkuuden osa-alueita kukin edistää:

Kullakin kategorialla on selkeät kriteerit, jotka sen tuotteiden on täytettävä. Liiketoiminta-alueiden tuotekehitysjohtajat osallistuvat valintaprosessiin. Valikoiman kriteerit arvioidaan vuosittain, jotta voimme varmistaa, että ne vastaavat nopeaa teknologian kehitystä ja kasvavaa tietämystä ympäristövaikutuksista. Cargotecin toimitusjohtaja sekä strategiajohtaja viime kädessä hyväksyvät tuotevalikoiman sisällön. Ulkoinen arvioija auditoi tuoteryhmän vuonna 2017.

Tuemme resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta nykyisten tuotteiden tehokkaampaa käyttöä edistävillä huoltopalveluilla, tuotteiden elinkaaren pidentämisellä sekä tuotemuunnoksilla.

Cargotecin palveluliiketoiminta tukee kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkiksi uudella leasing-liiketoimintamallilla, jossa käytettyjä laitteita vuokrataan terminaaleissa, tai satamanosturien päivitysten kaltaisilla jälkiasennuksilla, jotka vähentävät käytetyn metallin määrää noin 95 prosenttia verrattuna kokonaan uuteen nosturiin investoimiseen.

Suurimmassa osassa maailman terminaaleja käytetään edelleen dieselkäyttöisiä RTG-nostureita. Tämä luo valtavan potentiaalin RTG-sähköistysliiketoiminnallemme, jossa polttoaineella kulkevia RTG-nostureita päivitetään sähköisiksi.

Esimerkkejä tuotteista

Mitä mieltä olet sivustosta?