menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmä

Cargotec on ekotehokkaan tuotesuunnittelun ja tehokkuutta edistävien ratkaisujen edelläkävijä. Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat asiakkaitamme vähentämään polttoaineen kulutusta, pienentämään päästöjä sekä parantamaan kilpailukykyä tehostamalla toimintaa. Tavoitteemme on vähentää tarpeettomia konttien liikkeitä lastinkäsittelyssä ja minimoida ympäristövaikutuksia suhteessa siirrettyjen konttien määrään.

Tiedämme, että taistelu ilmastonmuutosta vastaan on kaikkea muuta kuin ohi. Tavoitteemme on parantaa toimialamme käytäntöjä ja edistää sen ekotehokkuutta. Haluamme tukea kiertotaloutta ja etsimme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ympäristötoimialalla.

Lue lisää

Tarjoomamme parantaa prosessien tehokkuutta ja näkyvyyttä, esimerkiksi MacGregor PlusPartner- ja Navis Automation –ratkaisut auttavat resurssien tehottoman käytön tunnistamisessa. Ratkaisumme tukevat toimintaa kasvavilla ympäristötoimialoilla, ja teknologiamme selvästi parantavat polttoainetehokkuutta. Lisäksi huoltoliiketoimintamme voi pidentää tuotteiden elinkaarta, luoda tuotemuunnoksia ja modernisoida käytössä olevia tuotteita.

Ekotehokkuutta edistävän valikoiman arviointiprosessi
Ekotehokkaiden ratkaisujen tuoteryhmässä Cargotecin liiketoiminta-alueiden ekotehokkuutta edistävät tuotteet ja ratkaisut on luokiteltu neljään kategoriaan sen perusteella, mitä ekotehokkuuden osa-alueita kukin edistää:

Kullakin kategorialla on selkeät kriteerit, jotka sen tuotteiden on täytettävä. Liiketoiminta-alueiden tuotekehitysjohtajat osallistuvat valintaprosessiin. Valikoiman kriteerit arvioidaan vuosittain, jotta voimme varmistaa, että ne vastaavat nopeaa teknologian kehitystä ja kasvavaa tietämystä ympäristövaikutuksista. Cargotecin toimitusjohtaja sekä strategiajohtaja viime kädessä hyväksyvät tuotevalikoiman sisällön. Ulkoinen arvioija auditoi tuoteryhmän vuonna 2017.

Cargotecin tarjontaan sisältyy ohjelmistoja, terminaalien toiminnanohjausjärjestelmiä sekä ahtausjärjestelmiä, jotka parantavat näkyvyyttä, tunnistavat mahdollisia tehottomuuksia ja auttavat lastinkäsittelyn resurssitehokkuuden kokonaisvaltaisten parannusten suunnittelussa.


Kalmarin automatisoidut terminaaliratkaisut esimerkiksi optimoivat lastinkäsittelylaitteiden kapasiteettia vähentämällä tehottomia liikkeitä ja toimintoja lastinkäsittelyketjussa. MacGregorin PlusPartner-konseptilla taas suunnitellaan laivan ihannerakenne sen lastinkäsittelykyvyn parantamiseksi. Suunnittelu varmistaa tarpeettomien kuljetuksien määrän vähenemisen ja laivan koko kapasiteetin hyödyntämisen. Optimaalisesti tasapainotetut kontit vähentävät myös painolastiveden määrää.

Esimerkkejä tuotteista

Cargotec tarjoaa räätälöityjä lastinkäsittelyratkaisuja OECD:n määrittämille ympäristötoimialoille. Ratkaisumme palvelevat muun muassa uusiutuvaan energiaan, päästöjen hallintaan, puhtaampiin teknologioihin ja tuotteisiin sekä resurssienhallintaan liittyviä toimialoja.

Esimerkiksi Hiabin kierrätysnostureilla käsitellään romumetallia turvallisesti ja tehokkaasti, ja MacGregorin kiinnitysjärjestelmiä on sovellettu maailman ensimmäiseen kelluvaan tuulivoimalaan.

Cargotec on maailman johtava yritys lastinkäsittelyn polttoaineiden käytön tehostamisessa. Polttoainetehokkuutta lisäävät esimerkiksi tarjoamamme hybridi- ja sähköratkaisut sekä tuotteissa olevat energian talteenottoratkaisut.

Tehokkaampaa päästöjen hallintaa edistävät tuotteet vähentävät polttoaineen kulutusta: omalla voimanlähteellä varustetut tuotteet voivat vähentää polttoaineen kulutusta vähintään 15 prosenttia ja jopa 100 prosenttia. Toiseen laitteeseen kuten kuorma-autoihin asennettavat tuotteet voivat vähentää kulutusta vähintään 10 prosenttia ja jopa 30 prosenttia verrattuna markkinoiden vakiotuotteisiin. Laivoissa olevat sähkötoimiset laitteet eivät tarvitse hydrauliikkaöljyä, ja niiden käytöllä voidaan välttää öljyvahinkojen riski merikuljetusalalla.

Esimerkki tuotteiden vaikutuksesta
Vuosina 2008–2016 myytyjen Kalmarin hybridi- ja sähkökäyttöisten RTG-nosturien, konttilukkien ja konttikurottajien käytöllä voidaan saada aikaan jopa kahdeksan miljoonan öljybarrelin vähennykset niiden käyttöiän aikana. Tämä vastaa yli kolmea miljoonaa CO2-ekvivalenttitonnia, mikä on enemmän kuin vuotuiset päästöt Tukholman tai Helsingin kokoisissa kaupungeissa.

Tuemme resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta nykyisten tuotteiden tehokkaampaa käyttöä edistävillä huoltopalveluilla, tuotteiden elinkaaren pidentämisellä sekä tuotemuunnoksilla.

Cargotecin palveluliiketoiminta tukee kiertotalouden liiketoimintamalleja esimerkiksi uudella leasing-liiketoimintamallilla, jossa käytettyjä laitteita vuokrataan terminaaleissa, tai satamanosturien päivitysten kaltaisilla jälkiasennuksilla, jotka vähentävät käytetyn metallin määrää noin 95 prosenttia verrattuna kokonaan uuteen nosturiin investoimiseen.

Suurimmassa osassa maailman terminaaleja käytetään edelleen dieselkäyttöisiä RTG-nostureita. Tämä luo valtavan potentiaalin RTG-sähköistysliiketoiminnallemme, jossa polttoaineella kulkevia RTG-nostureita päivitetään sähköisiksi.

Esimerkkejä tuotteista

Mitä mieltä olet sivustosta?