menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinto

Harjoittamalla liiketoimintaa eettisesti, tekemällä hankintoja vastuullisesti sekä huomioimalla vastuullisuuden taloudellisessa päätöksenteossamme, voimme edistää vakaita yhteiskuntia, reilua kauppaa ja vihreää siirtymää.

Kun otetaan huomioon vastuullisuus taloudellisessa päätöksenteossa, Cargotecilla voi olla suuri myönteinen vaikutus ympäröivään maailmaan. Tukeaksemme pyrkimystämme tavoitella kannattavaa kasvua kestävän kehityksen kautta, vahvistamme myös kestävän rahoituksen johtamista. Tässä työssä on neljä painopistealuetta:

  • Ottaa vastuullisuus osaksi kustannusten ja hyötyjen taloudellisen suorituskyvyn hallintaa.
  • Vastuullisuuteen liittyvien lakien ja säännösten noudattaminen.
  • Tukea Cargotecin liiketoiminta-alueita vastuullisuuteen liittyvissä talousasioissa.
  • Valmistautuminen vastuullisuuteen sidottuja lainoja varten. Vuonna 2022 Cargotec allekirjoitti 330 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluoton, jossa järjestelyn pääsuorituskykymittari (KPI) liittyy suoraan ilmastoon liittyvään tulostavoitteeseemme.


Lisätietoja löytyy vuoden 2022 vuosikertomuksemme kohdassa Kestävä talous ja rahoitus.

Mitä mieltä olet sivustosta?