menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinto

Harjoittamalla liiketoimintaa eettisesti, tekemällä hankintoja vastuullisesti sekä huomioimalla vastuullisuuden taloudellisessa päätöksenteossamme, voimme edistää vakaita yhteiskuntia, reilua kauppaa ja vihreää siirtymää.

Kun otetaan huomioon vastuullisuus taloudellisessa päätöksenteossa, Cargotecilla voi olla suuri myönteinen vaikutus ympäröivään maailmaan. Tukeaksemme pyrkimystämme tavoitella kannattavaa kasvua kestävän kehityksen kautta, vahvistamme myös kestävän rahoituksen johtamista. Tässä työssä on neljä painopistealuetta:

  • Ottaa vastuullisuus osaksi kustannusten ja hyötyjen taloudellisen suorituskyvyn hallintaa.
  • Vastuullisuuteen liittyvien lakien ja säännösten noudattaminen.
  • Tukea Cargotecin liiketoiminta-alueita vastuullisuuteen liittyvissä talousasioissa.
  • Valmistautuminen vastuullisuuteen sidottuja lainoja varten. Cargotec on sisällyttänyt
    vastuullisuustavoitteita kahteen rahoitussopimukseen, joiden yhteenlaskettu arvo on 380 MEUR.


Lisätietoja löytyy vuoden 2023 vuosikertomuksemme kohdassa Kestävä talous ja rahoitus.

Mitä mieltä olet sivustosta?