menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Hallinto

Harjoittamalla liiketoimintaa eettisesti, tekemällä hankintoja vastuullisesti sekä huomioimalla vastuullisuuden taloudellisessa päätöksenteossamme, voimme edistää vakaita yhteiskuntia, reilua kauppaa ja vihreää siirtymää.

Vastuullinen hankinta

Cargotec tekee yhteistyötä yli 2 500 suoran toimittajan kanssa.Toimitusketjumme suurimmat haitalliset vaikutukset ovat peräisin teräksen tuotannosta, raaka-aineiden ja mineraalien louhinnasta sekä vaarallisten aineiden käytöstä tuotteissamme. Ostovoimamme avulla voimme vaikuttaa toimittajiimme ja tukea heitä vastuullisen toiminnan kehittämisessä.

Liikekumppaneiden eettinen toimintaohjeemme (BPCoC) on tarkoitettu kaikille kumppaneille, mutta niissä keskitytään erityisesti toimitusketjuun. Toimintaohjeissa on vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi terveyteen ja turvallisuuteen, yhdistymisvapauteen sekä lapsityövoiman ja pakkotyön kieltoon.

Vuoden 2023 tavoitteemme vastuulliselle hankinnalle on varmistaa, että 90 prosenttia strategisista toimittajista suorittaa vastuullisuuteen liittyvän itsearvionnin, ja että näiden toimittajien yhdistetty keskimääräinen tulos paranee (54 prosenttia vuonna 2022).

Löydät lisätietoja aiheesta vuoden 2022 vuosikertomuksemme kohdasta Vastuullinen hankinta. Lisätietoja toimitusketjumme hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä on tämän sivuston Ilmastonmuutos-osiossa sekä vuosikertomuksen Ilmasto ja ympäristö -osiossa. Löydät englanninkielisen lausuntomme konfliktimineraaleista täältä.

Jos olet toimittaja ja etsit lisätietoa, suosittelemme tätä toimittajille suunnattua johdantoa Cargotecin vastuulliseen hankintaan (englanninkielinen).


Vastuullinen myynti

Meidän on kiinnitettävä huomiota myös siihen, kenelle myymme. Me esimerkiksi varmistamme, että emme käy kauppaa sellaisten asiakkaiden kanssa, joihin kohdistuu pakotteita. Toisaalta tuotteillamme on merkittävä mahdollisuus luoda myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä ne auttavat asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään ja tekemään toiminnastaan turvallisempaa.

Selvitämme parhaillaan, mitä vastuullinen myynti voisi merkitä Cargotecille pitkällä aikavälillä ja mihin meidän tulisi keskittyä. Työ jatkuu vuonna 2023.

 

Mitä mieltä olet sivustosta?