menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ihmiset ja yhteiskunta

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Turvallisuus, hyvinvointi, työolot ja ihmisoikeudet on tunnistettu olennaisiksi aiheiksi sosiaalisen vastuun osa-alueella. Turvallisuus kattaa niin työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden turvallisuuden kuin tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden eteen ja pyrimme kohti nollan tapaturman tasoa niin omassa toiminnassamme kuin tuotteidemme, palvelujemme ja ratkaisujemmekin kautta. Työntekijämme on koulutettu toimimaan turvallisesti. Asetamme aina turvallisuuden etusijalle. Työntekijöidemme hyvinvoinnin varmistaminen korostui entisestään kuluneen vuoden aikana, kun koronaviruspandemia asetti terveyden ja turvallisuuden toiminnan keskiöön. Organisaatiomme noudattaa viranomaisten suosituksia ja määräyksiä kaikkialla maailmassa. Yksikkömme myös jakavat parhaita käytäntöjä työntekijöidemme, yhteistyökumppaniemme ja asiakkaidemme terveyden ja turvallisuuden varjelemiseksi.

Turvallisuustasoa seurataan ensisijaisesti työtapaturmataajuudella (IIFR, tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden). Kokoonpanoyksiköiden vuoden 2020 IIFR-tavoite oli 5 ja toteuma 3,4 (2019: 7,0), kun taas muiden kuin kokoonpanoyksikköjen IIFR-luku oli 6,2 (2019: 6,8). Koko Cargotecin IIFR-luku parani ja oli 5,2 (2019: 6,9). Olemme asettaneet koko organisaation vuoden 2021 IIFR-tavoitteeksi 5, ja tavoite kattaa kokoonpanoyksiköiden ohella nyt myös muut Cargotecin toimipaikat. Turvallisuusluvut kattavat tällä hetkellä omat työntekijämme ja ulkopuoliset urakoitsijat, alihankkijoita lukuun ottamatta puutteellisten työaikatietojen vuoksi. Myös alihankkijoiden ja toimittajien turvallisuuden sisällyttäminen tunnuslukuihin kuuluu pitkän tähtäimen suunnitelmiimme.

Mitä mieltä olet sivustosta?