menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ihmiset ja yhteiskunta

Vastuullisen toiminnan edistäminen on Cargotecille suuri liiketoimintamahdollisuus. Olemme tieto- ja teknologiayhtiö, joten työntekijämme ovat keskeinen osa kilpailukykyämme. Menestyksemme perustuu siihen, että työntekijämme tuottavat asiakkaille lisäarvoa innovaatioilla sekä kokeilemalla, oppimalla ja omaksumalla uusia taitoja moniulotteisessa ja jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Turvallisuus, hyvinvointi, työolot ja ihmisoikeudet on tunnistettu olennaisiksi aiheiksi sosiaalisen vastuun osa-alueella. Turvallisuus kattaa niin työntekijöiden, toimittajien ja alihankkijoiden turvallisuuden kuin tuotteidemme ja palveluidemme turvallisuuden.

Lue lisää

Ilmastotavoite
Ilmastotavoitteemme edistää niin meidän kuin asiakkaidemme vastuullisuutta.

Hallintotapa
Hyvä hallintotapa ja hyvät käytännöt ovat liiketoiminnan perusta.

Työntekijöiden sitoutumisella tarkoitetaan henkistä ja emotionaalista sidettä, jota työntekijät tuntevat tekemäänsä työtä, tiimejään ja koko organisaatiota kohtaan. Vuotuinen sitoutumiskyselymme Compass kannustaa työntekijöitä kertomaan mielipiteensä esimerkiksi työn ja yksityiselämän tasapainosta, hyvinvoinnista, sosiaalisesta vastuusta, esimiestyöstä ja työilmapiiristä.

Työntekijöiden liiketoiminta-alueestaan, organisaatiostaan, johtajistaan ja kollegoistaan kertomien tietojen pohjalta voidaan suunnitella asianmukaisia toimia kaikille paremman työympäristön rakentamiseksi. Vuoden 2020 kyselyn vastausprosentti oli 79,5 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Organisaation sitoutumisindeksi oli 76,7 prosenttia. Compass-kyselyn tulokset ohjaavat henkilöstöstrategioidemme kehittämistä. Liiketoiminta-alueiden esimiehet järjestävät kyselyn perusteella myös palautetilaisuuksia ja laativat toimintasuunnitelmia yhdessä tiimiensä kanssa. Kehittämistoimien edistymistä seurataan läpi vuoden. Uskomme, että hyvällä johtajuudella voimme parantaa tiimiemme sitoutumista ja suorituskykyä ja saavuttaa vieläkin korkeampia tavoitteita.

Compass-kyselyn lisäksi olemme aloittaneet joka toinen viikko toteutettavan People Pulse -kyselyn, jonka tarkoitus on seurata työntekijöidemme hyvinvoinnin ja sitoutumisen nykytilaa ja heidän pärjäämistään koronapandemian aiheuttamissa vaikeissa olosuhteissa.

Mitä mieltä olet sivustosta?