menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmastotavoite

27.05.2020

Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Lupaamme tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Sitoumus 1,5 asteen tavoitteeseen vastaa kasvavaan huoleen ilmaston lämpenemisestä ja sen aiheuttamista vakavista seuraamuksista, mikäli lämpenemistä ei saada pysähtymään. Sitoumuksella pyrimme ilmastonmuutoksen hillintään tekemällä logistiikka-alasta tehokkaampaa ja kehittämällä ratkaisuja vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamiseksi. Tavoite verifioidaan Science Based Targets -aloitteen mukaisesti.

Ilmastositoumuksemme koostuu seuraavista osa-tavoitteista:

  1. Omat toiminnot hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä
  2. Vähennämme Scope 3 (arvoketju) päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta

Yli 95 prosenttia Cargotecin CO2-päästöistä syntyy arvoketjussa raaka-aineiden hankinnassa ja myytyjen tuotteiden käyttövaiheessa. Tästä johtuen päästövähennystavoite ei koske pelkästään omia toimintojamme. 

 

Mitä mieltä olet sivustosta?