menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Ilmastotavoite

27.05.2020

Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen ja asettanut kunnianhimoisen tieteelliseen tutkimukseen perustuvan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen. Tavoite kattaa omat toiminnot ja arvoketjun, ja Science Based Targets -aloite on verifioinut tavoitteen.

Sitoumus 1,5 asteen tavoitteeseen vastaa kasvavaan huoleen ilmaston lämpenemisestä ja - mikäli lämpenemistä ei saada pysähtymään - sen aiheuttamista vakavista seuraamuksista. Tavoitteella pyrimme ilmastonmuutoksen hillintään tekemällä logistiikka-alasta tehokkaampaa ja kehittämällä ratkaisuja vähähiilisen yhteiskunnan mahdollistamiseksi. Tavoitteemme on vahvistettu olevan yhdenmukainen tuoreimman ilmastotieteen kanssa, ja se tähtää Pariisin ilmastosopimuksen kunnianhimoisimpaan tavoitetasoon, ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 1,5 asteesen.

Science Based Targets -aloite on hyväksynyt tavoitteen vähentää Cargotecin absoluuttisia scope 1-, 2- ja 3-kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Cargotecin tavoite on saattaa omat toiminnot hiilineutraaleiksi, mikä on vielä kunnianhimoisempi tavoite kuin Science Based Targets -aloitteen edellyttämä tavoitetaso. Yli 95 prosenttia päästöistä syntyy Cargotecin arvoketjussa (raaka-aineiden hankinnassa ja myytyjen tuotteiden käyttövaiheessa), mistä johtuen arvoketjua koskeva 50 prosentin päästövähennystavoite on ehdottoman tärkeä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

carbon footprint

Cargotec on sitoutunut vähentämään absoluuttisia päästöjä:

  1. Omat toiminnot hiilineutraaleiksi vuoteen 2030 mennessä
  2. Vähennämme Scope 3 (arvoketju) -päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta

Olemme ylpeitä ja innostuneita tavoitteestamme sekä osallisuudestamme maailmanlaajuiseen pyrkimykseen suojella ympäristöä. Samalla näemme tavoitteemme liiketoimintamahdollisuutena parantaa logistiikka-alan tehokkuutta ja tarjota ratkaisuja vähähiilisen tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Mitä mieltä olet sivustosta?