menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta.

Cargotecin eettiset toimintaperiaatteet sekä Cargotecin henkilöstöpolitiikka ovat henkilöstöhallintomme ja rekrytointiprosessiemme perusta. Toimintaperiaatteissa ja henkilöstöpolitiikassa olemme sitoutuneet noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sekä varmistamaan työntekijöiden ja työntekijöiksi haluavien tasapuolisen kohtelun palkkauksessa, urakehityksessä ja rekrytointiprosesseissamme.

Käytännön tasolla henkilöstöpolitiikan ja eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen tapahtuu henkilöstöhallinnon työkalujen ja prosessien sekä henkilökunnan koulutuksen kautta. Koulutamme henkilöstöämme ihmisoikeus- ja työelämän tasa-arvokysymyksissä eettisten toimintaperiaatteidemme mukaisesti. Käytössämme on myös globaali Speak Up -yhteydenottokanava, jonka kautta henkilöstömme voi tehdä anonyymin ilmoituksen, mikäli ihmis- tai työelämän oikeuksien koetaan rikkoutuneen.

Henkilöstön sitoutuminen

Haluamme olla vastuullinen työllistäjä ja panostaa henkilöstöömme. Käytössämme on vuosittain toteutettava Compass- työtyytyväisyyskysely, jonka avulla kartoitamme henkilöstömme mielipiteitä johtajuudesta, työilmapiiristä, työhön sitoutumisesta sekä Cargotecin tavasta toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Compass 2019 -tutkimuksen vastausprosentti oli 78 (2018: 85). Tulosten perusteella johtajuusindeksimme oli 73 prosenttia (2018: 73%), ilmapiiri-indeksi oli 77 prosenttia (2018: 77%) ja henkilöstömme sitoutuminen oli 67 prosenttia (2018: 67%). Odotamme henkilöstömme sitoutumisen paranevan uuden strategian käyttöönoton ja noususuuntaisten johtajuusindeksien myötä.

Työtyytyväisyyskyselyjen tulokset ohjaavat henkilöstöstrategiamme rakentumista.Tutkimuksen tulosten perusteella kunkin liiketoiminta-alueen esimiehet järjestävät palautetilaisuuksia ja suunnittelevat jatkotoimenpiteitä tiimiensä kanssa. Uskomme, että hyvällä johtajuudella voimme merkittävästi edistää toimintamme tuloksellisuutta, ja johtajuuden kehittäminen onkin yksi kolmesta strategiamme kulmakivistä.

Yhteiset järjestelmät ja työkalut

Yhteiset järjestelmät ja työkalut muodostavat vakaan perustan henkilöstötyöllemme. Tärkein työkalumme on vuonna 2014 käyttöön otettu verkkopohjainen ZONE-tietojärjestelmä, joka kerää kaikki henkilöstötiedot yhteen käyttöliittymään ja mahdollistaa yhtenäiset HR-periaatteet, prosessit ja työkalut kaikilla liiketoiminta-alueilla ja kaikissa toimintamaissa. ZONE on myös tärkein alusta erilaisten henkilöstötoimintojen suunnitteluun ja analysointiin. Näitä ovat esimerkiksi suoritusten johtamisprosessi, kehitystarpeiden kartoittaminen, sisäinen ja ulkoinen rekrytointi sekä palkka-asiat ja kannustinjärjestelmät. ZONEn ansiosta kaikkia työntekijöitämme kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

 Henkilöstömme suorituksen ja kehittymisen johtamisessa käytämme tavoite- ja kehityssuunnitelmakonseptia ja -prosessia (Performance and Development Plan, PDP). PDP:n avulla linjaesimiehet asettavat yhdessä tiimiensä jäsenten kanssa kullekin henkilökohtaiset tavoitteet, joiden saavuttamista arvioidaan vuosittain. Näin varmistamme, että työntekijöidemme tehtävät ja tavoitteet linkittyvät yhtiömme strategiaan. Vuonna 2019 PDP-prosessin toteutusaste oli 92 prosenttia.

Mitä mieltä olet sivustosta?