menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Turvallisuus

Cargotecin kokoonpanoyksiköiden työtapaturmataajuus (IIFR) oli 3,4 vuonna 2020, joten vuoden tavoitteemme 5 toteutui. Onnistuimme laskemaan työtapaturmataajuutta useassa kokoonpanoyksikössämme, ja noin 40 prosenttia yksiköistä saavutti nollan tapaturman tason. Kalmarin ja Hiabin kokoonpanoyksiköissä saavutettiin erityisen hyvät tulokset: 1,7 ja 4,6.

Olemme asettaneet koko organisaation vuoden 2021 IIFR-tavoitteeksi alle 5, ja tavoite kattaa kokoonpanoyksiköiden ohella nyt myös muut Cargotecin toimipaikat. Teemme jatkuvasti töitä työturvallisuuden eteen ja pyrimme kohti nollan tapaturman tasoa niin omassa toiminnassamme kuin tuotteidemme, palvelujemme ja ratkaisujemmekin kautta. 

Koronapandemia on aiheuttanut haasteita sekä kokoonpano- että liiketoimintaprosesseillemme sekä mutkistanut turvallisuusjohtamista ja -käytäntöjä. Varmistamme henkilöstömme terveyden ja hyvinvoinnin noudattamalla paikallista lainsäädäntöä ja WHO:n suosituksia. Olemme myös ottaneet käyttöön lisätoimenpiteitä, kuten turvavälien ehdottoman noudattamisen ja huonetilojen huolellisen tuuletuksen. Emme käytä toimipaikkojemme täyttä kapasiteettia, vältämme suuria kokoontumisia ja pesemme kätemme säännöllisesti. Cargotecin kokoonpanoprosessit on mukautettu vallitsevaan tilanteeseen. Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä olemme esimerkiksi rajoittaneet vierailuja, siirtyneet mahdollisuuksien rajoissa etätöihin sekä antaneet henkilöstölle henkilösuojaimia ja ohjeistusta. Olemme lisäksi perustaneet erityisiä viestintäkanavia, joilla voimme antaa henkilöstöllemme palautetta ja pitää heidät ajan tasalla. Kokoonpanoyksiköitämme koskeneet koronasulut ja väliaikaiset työajan lyhentämiset vaikuttivat myös turvallisuustoimintaan, erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Onnistuimme kaiken kaikkiaan huolehtimaan henkilöstömme turvallisuudesta hyvin, eikä millään toimipaikallamme ole esiintynyt merkittäviä koronaryppäitä.

Lue lisää turvallisuustyöstämme täältä.

Ilmastotavoitteet

Vuoden 2020 alussa järjestetyn ylimmän johdon vuotuisen strategiatapahtuman pääaiheena oli ilmasto. Keskustelujen tuloksena Cargotecin hallitus päätti, että Cargotec pyrkii 1,5 asteen lämpenemisen tavoitteeseen, ja sitouduimme YK:n Global Compact -sopimuksen mukaiseen Business Ambition for 1.5 -kampanjaan, jossa johtavat yritykset lupaavat torjua ilmastonmuutosta tieteeseen perustuvilla toimilla. Science Based Targets -aloite hyväksyi tavoitteemme elokuussa 2020 ja vahvisti, että ne ovat uusimman ilmastotieteen mukaisia. 

Koronapandemian puhkeaminen hidasti strategiatyötämme väliaikaisesti, mutta haastavasta tilanteesta huolimatta Cargotec osoitti sitoutumisensa ilmastotoimiin allekirjoittamalla Science Based Targets -aloitteen ja Business Ambition for 1.5°C -kampanjan mukaisen ”Uniting Business and Governments to Recover Better” -julkilausuman. Siinä kehotetaan hallituksia pyrkimään nopeampaan ja oikeudenmukaisempaan siirtymään harmaasta taloudesta vihreään talouteen uusimman ilmastotieteen mukaisella politiikalla ja elvytyssuunnittelmilla.

Pyrimme vähentämään oman toimintamme ympäristövaikutuksia lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Kaikesta omassa toiminnassamme kulutettavasta sähköstä 44 prosenttia oli peräisin uusiutuvista lähteistä vuoden 2020 lopussa. Tavoitteenamme on kasvattaa uusiutuvan sähkön osuus 50 prosenttiin vuonna 2021 ja 55 prosenttiin vuoteen 2024 mennessä. 

Ekoratkaisujen tuoteryhmä

Cargotecin jo vuonna 2017 perustetun ekoratkaisujen tuoteryhmän tuotteet ja palvelut parantavat asiakkaiden toiminnan kestävyyttä konkreettisilla ympäristöhyödyillä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vähähiilisillä ratkaisuilla on meille erinomainen mahdollisuus. Ekoratkaisujen tuoteryhmän tavoite strategiakaudelle 2019–2021 on saavuttaa perinteisiin tuotteisiin nähden kaksinkertainen liikevaihdon kasvu. Vuoden 2021 tavoite on saavutettu jo nyt. Ekoratkaisujen tuoteryhmä on menestynyt hyvin koronapandemian aikana. Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja perinteisten tuotteiden laskenut vuodesta 2018. Ekoratkaisujen myynti kasvoi 24 prosenttiin (2019: 21) Cargotecin vuoden 2020 kokonaismyynnistä.

Kemikaalien hallinta ja hankintatoiminnot

Yksi vuoden 2021 tavoitteistamme on määritellä ja toteuttaa maailmanlaajuinen prosessi kemikaaliriskien hallintaan. Työ on edennyt Kalmarissa hyvin, ja yhtiö kehitti ja käynnisti koulutusohjelman prosessin tueksi vuonna 2020. Työ jatkuu seuraavan vuoden aikana ja keskitymme globaalin prosessin laatimiseen ja toteuttamiseen.

Hankintatoiminnoissa jatkoimme toimittajien vastuullisuuden hallinnan ohjelmamme työstämistä. Jatkoimme uusien toimittajien auditointeja Cargotecin toimittajakriteerien mukaisesti ja priorisoimme strategisten toimittajien tiloissa tehtäviä vastuullisuusauditointeja. Koronapandemia on siirtänyt hankintaorganisaation painopisteen toimitusketjun häiriöiden välttämiseen ja mahdollisten toimitusriskien lieventämiseen yhdessä toimittajien kanssa. Jatkoimme riskinarviointiprosessimme toteuttamista ja pandemian aiheuttamien taloudellisten riskien arviointia. Olemme mukautuneet pandemian aiheuttamiin rajoituksiin korvaamalla paikan päällä tehtäviä tarkastuksia vastuullisuuden itsearvioinnilla ja verkkoarvioinnilla. Jatkoimme toimittajien eettisten toimintaohjeiden kehittämistä kansainvälisten ihmisoikeuksien rikkomusten riskien ehkäisemiseksi. Toimintaohjeet on lähetetty kaikille uusille toimittajille perehdytyksen yhteydessä. 

Vastuullisuusraportoinnin taso oli tyydyttävä kaikissa Cargotecin toimipaikoissa vuonna 2020. Tarkemmat tiedot löytyvät erillisestä Global Reporting Initiative (GRI) -indeksistä verkkosivuiltamme: cargotec.com.

Tavoitteet

Tavoite 2020

Toteuma

Tavoite 2021

Long-term targets

Toimenpideohjelman laatiminen ilmastoriskien ja -mahdollisuuksien hallitsemiseksi

Cargotec sitoutui ilmastotoimiin liittymällä YK:n Business Ambition for 1.5 °C -kampanjaan maaliskuussa 2020

Tavoite 2024: CO2e-päästöjen vähentäminen arvoketjussamme vuoden 2019 tasosta miljoonalla tonnilla

Science Based Targets -aloitteen hyväksymä, 1,5 asteen ilmastotavoitteen mukainen päästövähennystavoite. The target is to reduce absolute Scope 1, 2 and 3 GHG emissions 50% by 2030 from a 2019 base year.


Moreover, Cargotec’s goal is to become carbon neutral in its own operations by 2030 (scope 1 and 2), which goes beyond the required ambition level of the Science Based Targets initiative.

Auditointi 50 prosentille niistä toimittajista, jotka eivät läpäisseet 

vastuullisuusriskiarviointia vuonna 2019 

Lykätty COVID-19-tilanteesta johtuvien matkustusrajoitusten ja 

toimituksiin liittyvien riskien minimoinnin takia. Hankintatiimit ovat 

kehittäneet vastuullisuuden itsearvioinnin ja verkkoarvioinnin prosessit

Toimittajien vastuullisuuden riskiarviointiprosessin uudistaminen

 

IIFR <5.0 kokoonpanoyksiköissä

Toteuma 3.4 kokoonpanoyksiköissä

IIFR <5.0 kaikissa toiminnoissa

Edistämme korkean turvallisuustason kulttuuria, ja teemme jatkuvaa työtä nollan työtapaturman tason saavuttamiseksi kaikessa toiminnassamme sekä tuotteidemme, palveluidemme ja ratkaisujemme käytössä.

40 prosenttia omassa toiminnassa käytettävästä sähköstä on peräisin uusiutuvista energianlähteistä

Toteuma 44 %

50 prosenttia sähköstä on peräisin uusiutuvista energianlähteistä

100 prosenttia sähköstä on peräisin uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä

   

Globaalien kemikaaliriskien hallinnointiprosessi määritetty ja otettu käyttöön

 

Tavoite 2021: Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihdon kasvu on kaksinkertainen verrattuna perinteisiin tuotteisiin (2021)

Saavutettu etuajassa. Verrattaessa vuoden 2018 myyntilukuja vuoteen 2020, ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto on kasvanut merkittävästi ja perinteisten tuotteiden liikevaihto on vähentynyt. Ekoratkaisujen tuoteryhmän myynti oli 24 prosenttia kokonaismyynnistä vuonna 2020 (21).

Ekoratkaisujen tuoteryhmän kriteerien uudistaminen EU:n 

taksonomia-asetuksen mukaisesti

 

 

Kuva - Port 2060 blogi

Port 2060 blogi

Lue lisää
Mitä mieltä olet sivustosta?