menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Tieto

Olemme sitoutuneet ratkaisemaan alan vastuullisuusongelmia älykkäiden ratkaisujen avulla hyödyntäen dataa ja robotiikkaa. Cargotec ei ole vain laitetoimittaja, sillä iso osa liiketoiminnasta keskittyy digitalisaatioon, laitteiden liitettävyyteen ja älykkäisiin ratkaisuihin. Jotta voimme mahdollistaa tehokkaan tiedonkulun ihmisten ja järjestelmien välillä, monet ratkaisumme ovat osa tietoinfrastruktuuria eli niiden laitteiden ja järjestelmien selkärankaa, joiden kautta digitaalinen talous toimii ja lastinkäsittelyn digitalisointi on mahdollista. Erityisesti rahdinhallinta-, optimointi- ja automaatio-ohjelmistomme takaavat ajantasaisen ja sujuvan lastinkäsittelyn.

Innovaatiotoimet

Panostamme alan innovaatioihin ja muutoksiin varmistaaksemme pitkän aikavälin menestyksen ja säilyttääksemme johtoasemamme alalla. Vuonna 2021 tutkimus- ja kehitysinvestoinneissa panostuksia kohdistettiin ilmastotavoitteita tukeviin teemoihin eli digitalisaatioon, sähköisiin laitteisiin, automaatioon, robotisaatioon sekä kilpailukykyä ja tuotteiden kustannustehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja kehitetään Digital Solutions Hubja Emerging Business Accelerator -toiminnoissa sekä maailmanluokan tutkimus- ja kehitystyössä. 

Cargotec tekee laajaa yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten kanssa kaikkialla maailmassa. Yhteistyö muodostaa strategisen kehyksen organisaatioiden väliselle laajemmalle yhteistyölle työvoimakoulutuksen alalla, vastavalmistuneiden urapolkujen kehittämisessä, yhteisissä sponsorointialoitteissa sekä tutkimus- ja innovaatioprojekteissa. 

Cargotec Digital Solutions Hub (DiSH) -yksikössä luodaan tietopohjaisia älykkään lastinkäsittelyn ohjelmistoja ja palveluja kaikille Cargotecin liiketoiminta-alueille Kalmarille, Hiabille ja MacGregorille. Huippuluokan pilviteknologioiden ja alan parhaiden käytäntöjen avulla DiSH edistää digitaalista muutosta ja nopeuttaa ohjelmistoratkaisujen kehittämistä kaikkialla Cargotecissa. Viimeaikaisiin DiSH-projekteihin kuuluvat MacGregorin olosuhteita seuraava OnWatch Scout -ratkaisu, joka muuttaa merilaitteiden ennakoivan huollon, ja lastinkäsittelytoimintojen suorituskyvyn hallintaan tarkoitettu Kalmar Insight -ohjelmisto, joka muuttaa datan hyödyllisiksi, vaikuttaviksi tiedoiksi. 

Yhteistyössä kaikkien liiketoiminta-alueiden kanssa toimiva Emerging Business Accelerator (EBA) -yksikkömme keskittyy tulevan kasvun ja liiketoimintainnovaatioiden synnyttämiseen. Yksikön liiketoiminta- ja palvelumuotoilijat sekä tuotevastuulliset työstävät uusia innovaatioita. EBA on kehittänyt aiemmin MacGregorin OnWatch Scout -ratkaisua, ja vastikään se toi Kalmarin etäpalvelut sekä MacGregorin simulaattoritarjooman nopeasti markkinoille. Nykyaikainen ja systemaattinen tapa tutkia, rakentaa ja skaalata sisäisiä ja ulkoisia tuotteita ja palveluita on keskeistä EBA:n toiminnassa. Lisäksi yksikkö vie eteenpäin yhteistyötä startup-yritysten ja alan johtavien verrokkiyritysten kanssa. Tarkoitus on tuoda yrittäjyysja asiakaskeskeistä kulttuuria Cargoteciin. 

Mitä mieltä olet sivustosta?