menu

Liiketoiminta-alueet:

{{displayStock}}

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Cargotec on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja. Teknologiajohtajana voimme muokata tapaa, jolla tavaroita ja materiaaleja kuljetetaan maailmanlaajuisesti.

Cargotec on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Teknologiajohtajana voimme muokata tapaa, jolla tavaroita ja materiaaleja kuljetetaan maailmanlaajuisesti, ja voimme tuoda toimialallemme kestävän kehityksen standardeja laaja-alaisesti.

Osana YK:n kestävän kehityksen laajempaa ohjelmaa, kansainvälisesti hyväksytyillä YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla pyritään edistämään äärimmäisen köyhyyden poistamista ja kestävän kehityksen saavuttamista talouden, hyvinvoinnin ja ympäristön osalta.

MIkään yritys ei yksin kykene varmistamaan YK:n tavoitteiden saavuttamista. Yritykset voivat kuitenkin omalta osaltaan tukea tavoitteiden saavuttamista kehittämällä toimintojaan tavoitteita tukevaan suuntaan.

Alla on esitetty niitä prosesseja, järjestelmiä, mittareita sekä ohjesääntöjä, joiden avulla Cargotec edistää kestävää kehitystä. Cargotecin kestävän kehityksen merkittävimmät osa-alueet on yhdistetty niihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita Cargotec toiminnallaan eniten tukee.