menu

Liiketoiminta:

{{displayStock}}

Vastuullinen alihankintaketjun hallinta

Tavoitteenamme on varmistaa alihankintaketjumme korkea taso laadun, toimitusaikojen, kustannustehokkuuden sekä innovatiivisuuden suhteen. Tällä haluamme varmistaa kykymme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Valitsemme alihankkijamme huolellisesti, ja perustamme valintamme yksiselitteisiin kriteereihin, kuten laatu, luotettavuus, toimitusvarmuus ja hinta. Kaikkien alihankkijoidemme on noudatettava lakeja ja säädöksiä sekä kunnioitettava kansainvälisiä ihmisoikeussäädöksiä.

Olemme asettaneet selkeät vastuullisuuskriteerit alihankkijoillemme, ja kehitämme kriteereitä jatkuvasti. Kriteerit sisältävät ympäristönäkökohtia, työterveys- ja turvallisuusvaatimuksia, työntekijöiden kohteluun liittyviä asioita sekä eettiseen liiketoimintaan liittyviä vaatimuksia. Noin viidennes alihankijoille asetettujen kriteerien täyttymisen valvontaan liittyvistä arviointikysymyksistä liittyy vastuullisuusteemoihin.

Olemme luoneet selkeät arviointi- ja yhteistyöprosessit alihankkijoillemme, ja niiden vastuullisuustason arviointi ja auditointi on tällä hetkellä integroitu osaksi normaalia alihankintaketjun hallitsemisprosessiamme. 90 prosenttia uusista alihankkijoistamme arvioitiin vastuullisuuskriteereillämme vuonna 2016.